Möt Magnus Hallin, AWAs VD och Dotkeepers styrelseordförande

Vi fick oss en pratstund med AWAs vd Magnus Hallin, som dessutom är Dotkeepers styrelseordförande. Förutom att han älskar att vara ute på havet berättar Magnus om vikten med IP hos företag, varför han trivs så bra på AWA samt vad som gjorde att han fastnade för Dotkeeper.

Berätta lite kort om dig själv!

Jag bor vid havet utanför Göteborg tillsammans med min fru och ett barn, vi har även ett barn som flyttat ut. Göteborg är den plats där jag bott större delen av mitt liv, men under min gymnasietid bodde jag med min familj i Singapore. Lund och Bryssel var även mina hemorter under mina juridikstudier.

Jag har alltid rest mycket, både privat och i arbetet, och eftersom jag oftast brukar vara två dagar på AWAs huvudkontor i Malmö så har jag en övernattningslägenhet där. AWA grundades i Malmö (1897).

Jag älskar att vara vid havet och aktiviteter på havet och tycker det är kul att resa, träna, laga mat och träffa vänner, men också att arbeta.

 

Hur hamnade du inom IP, från första början? Vad är det som är så intressant med just IP, enligt dig?

Efter mina juridikstudier arbetade jag på domstol (satt ting) och på en advokatbyrå under en period. Intresset för IP för drygt 20 år sedan var inte på den nivå det är idag. Jag hade dock fått upp ögonen för att IP i en ökad konkurrens borde få större betydelse, så när jag fick syn på en annons om ett traineeprogram hos AWA så sökte jag.

Det intressanta med IP är att det handlar om framtiden, om att utveckla och bygga, men även att man träffar så många spännande, skickliga och engagerade människor i branschen. IP-området utvecklar och förändrar sig hela tiden.

 

Idag är du VD för AWA Group. Vad är det bästa med ditt jobb?

Kulturen på AWA. Alla talangfulla medarbetare i företaget som har ett så stort engagemang. Ända sedan jag började har jag känt att det alltid varit en speciell känsla här. Som jag nämnde innan, att vi arbetar med framtiden. Vi har fantastiska företag som kunder som arbetar med det som verkligen kommer att lösa många av världens utmaningar. Att vi kan vara med och bidra här genom vårt engagemang och vår kunskap är oerhört stimulerande.

 

Berätta lite om AWA, vad är ni för företag?

Vi är ett kunskapsföretag inom IP. Ett medelstort företag med ungefär trehundra medarbetare, men inom IP är vi stora och störst i Europa. Vi har vår bas i Skandinavien men också verksamhet i Kina med kontor i Hong Kong och Peking. Vi verkar globalt med kunder och partners över hela världen och hjälper dem att bli mer framgångsrika.

Om IP är rätt hanterat är det ett fantastiskt konkurrensmedel och väsentligt för de flesta stora bolag nu när allt större värden finns i immateriella eller intellektuella tillgångar. Med IP kan man öka försäljning, vinst och värde i ett bolag men också minska risk eller kostnader. Idag bör IP vara en del av ditt bolags omvärldsanalys.

 

Sedan sommaren 2018 är Dotkeeper en del av AWA. Vilka är synergierna mellan Dotkeeper och AWA, enligt dig?

Varumärken och domännamn är intimt förknippade och blir det alltmer eftersom e-handel och digitalisering utvecklas. Det är inte möjligt idag när man bygger brands att inte ta ett strategiskt helhetsgrepp kring varumärken och domännamn. En djup kunskap kring juridik, digital teknik och praktisk hantering är nödvändig. Genom vårt samgående och vårt gemensamma erbjudande kan vi gemensamt erbjuda kunderna detta på ett unikt sätt.

Det är den viktigaste synergin. Därutöver finns synergier kring utveckling av vår digitala plattform, utveckling av nya tjänster, kultur, försäljning och marknadsföring, gemensamma funktioner och lokaler.

 

Vad är det du ser i Dotkeeper?

Deras oerhörda driv, engagemang och fokus på kundvärde som passar väl in på vårt värdeord ”passion”. Detta finns i allra högsta grad även hos AWA, men Dotkeeper för med sig en startup-kultur in i AWA som vi vill odla mer av. Och förstås, det som är helt avgörande, bra och trevliga människor med sunda värderingar som är lätta att samarbeta med! Tillsammans gör vi varandra ännu bättre.

 

Vad är det, enligt dig, som skiljer Dotkeeper från övriga domän- och digitala IP-aktörer på marknaden?

Dotkeeper har ett strategiskt anslag och en affärsmodell som stödjer detta strategiska anslag. Tidigare har jag upplevt att domännamnsaktörer är för fokuserade på volym och automation istället för reell rådgivning samt att de inte har strukturen för att ge råd. Dotkeeper ser till att kunna arbeta nära kunderna och ge rådgivning och sedan hjälpa kunderna i alla delar av processen på ett transparent sätt. De är mycket proaktiva.

 

När Dotkeeper blev en del av AWA, blev du även Styrelseordförande i Dotkeeper. Hur tänker du kring denna roll?

En stor förmån att få axla detta uppdrag och att få arbeta ihop med ägarna av Dotkeeper. Det är förstås en roll med vissa formella ansvar och så vidare, men jag ser det mer som ett samarbetsforum där vi strategiskt gemensamt försöker utveckla Dotkeeper så bra som möjligt.

 

Har du någon favorit-toppdomän? (Ex. .com, .se, .shop, .sport, .cn osv?)

Trots den stora tillkomsten av nya toppdomäner så är min favorit nog ändå .com. När vi nyligen bytte namn från Awapatent till AWA så var det avgörande steget inför skiftet att vi hade fått tillgång till awa.com. Det är positivt att det tillkommer nya toppdomäner för vissa inriktningar. Jag gillar till exempel .expert och den har vi också nyttjat själva genom att vi använder domainandtrademark.expert till en av våra webbplatser.

 

Om du ska framtidsspana lite, hur ser du på utvecklingen inom IP på 10 års sikt?

IP kommer att fortsätta öka i betydelse och skiftet från att se IP som skydd av egna tillgångar till att se det som något som möjliggör samarbeten och andra intäktskällor kommer att fortsätta. Arbetet med att bedriva intrång i rättigheter kommer att flyttas alltmer mot det digitala, eftersom e-handeln kommer att öka. De internationella IP-systemen kommer att bli mer samordnade och ytterligare fokus kommer att flyttas mot Asien.