Marcus Glaad invald i styrelsen för Registrars

Marcus Glaad, partner på Dotkeeper, blev i veckan invald till styrelsen för Registrars.
Glaad är väldigt glad över sitt kommande uppdrag.

– Jag hoppas kunna bidra med en bredd kompetens till styrelse-arbetet. Jag har varit väldigt länge i branschen och tror jag har en lite annan infallsvinkel än det normala i och med mitt arbete med att utveckla Dotkeeper, säger han.

Marcus är invald på 2 år. Han var fram till 2014 sekreterare i styrelsen under sju år och är alltså nu tillbaka.

– Det är oerhört spännande att driva dessa viktiga frågor framåt tillsammans med IIS som ansvarar för SE-domänen. Registrars fungerar också som en motpol till IIS, då vi alltid försöker se efter registrarernas intressen. Det är ett inspirerande och givande arbete. Det var självklart att ställa upp när valberedningen kontaktade mig, avslutar Marcus Glaad.

Registrars är en icke vinstdrivande branschorganisation som har som mål att arbeta för

1) en ärlig och professionell registrarkår

2) att uppmuntra medlemmarna att upprätthålla kundernas intressen och utföra uppgifter i enlighet med etik och god registrar praxis och

3) tillvarata registrarernas allmänna yrkesintressen.

 

Vi andra i teamet på Dotkeeper är stolta och önskar Marcus lycka till i detta prestigefyllda uppdrag.