.live och .shop – två högaktuella domänändelser

Är ni redan igång med liveshopping? Eller är det något ni planerar att komma igång med?

Den växande trenden aktualiserar bland annat domänändelserna .live och .shopping ur ett varumärkesperspektiv. Kanske kan de vara intressanta alternativ för att stärka er kommunikation och nå ut bredare? Åtminstone bör de övervägas att säkras upp för att undvika att någon annan än ni registrerar dem.

Vad är liveshopping?

Liveshopping är sedan flera år tillbaka en stor trend i Kina, och vi ser nu hur allt fler företag testar och investerar i att ha det som inslag i sin verksamhet. Under pandemin, när många varit förhindrade att gå i fysiska butiker, har just liveshopping blivit en viktig kanal för att ge e-handeln mer personliga dimensioner.

Liveshopping är en modern, digital version av TV shop, med interaktiva funktioner. Under liveshoppingen kan exempelvis alltifrån produktexperter till kända influencers visa upp, berätta om och svara på direkta frågor om olika produkter live. Tittarna går in på en liveshopping-kanal och handlar i realtid. Konceptet har visat sig kunna vara väldigt framgångsrikt.

Även om liveshopping är starkt förknippat till mode och skönhet, kommer det allt fler exempel på företag inom andra nischer som testar konceptet lyckosamt. Ett exempel är Kjell & Co, vars medgångar inom liveshopping det går att läsa mer om här!

.live och .shop – två aktuella domänändelser

En framgångsrik domänstrategi bygger på flera aspekter. Er domänportfölj ska skapa värde för er. Kortfattat skapas detta värde genom att stärka ert varumärke (t.ex. genom att driva trafik och skapa klarhet i den digitala närvaron för era kunder) eller genom att skydda ert namn från att missbrukas i oönskade sammanhang.

 Eftersom liveshopping är stadigt växande, är det relevant att fatta aktivt beslut kring hur ni vill hantera de domänändelser som kopplas därhän.

Toppdomänerna .live eller .shop är två aktuella exempel. Kanske kan dessa domänändelser användas för att skapa kommunikativt starka webbadresser som hjälper er att nå ut? Oavsett bör skyddsperspektivet övervägas – att skydda domänerna innebär en blygsam peng gentemot alternativet.

Vill du prata med en domänexpert? Vi svarar gärna på frågor. Kontakta oss enkelt här!