Kvinnan med nyckeln till internet

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen, bär runt på en viktig nyckel. Hon är nämligen en av fjorton utvalda personer som har fått uppdraget att inneha en mycket speciell nyckel till internet. Utan dessa nyckelbärare skulle internet sluta att fungera på ett säkert sätt… Nu snackar vi ansvar!

Jag blir typ nervös bara av tanken att bära en sådan viktig nyckel. Först såg jag framför mig att det var någon slags digital nyckel, men nej. Det är en faktisk nyckel. Inte mycket större än en cykelnyckel och med största sannolikhet bär Anne-Marie inte runt på denna nyckel i ett band runt halsen som jag själv gjorde med min hemnyckel i 9-årsåldern.

Benämningen på denna typ av hedersuppdrag kallas för kryptoofficer och det är endast en handplockad skara från olika platser i världen som har blivit utvalda att bära en av dessa speciella nycklar. Anne-Marie sticker ut lite extra. Inte för att hon är från Sverige utan för att hon är den enda kvinnan.

Varför behövs då dessa nyckelbärare och hur funkar det egentligen?

Jo. För att vi ska slippa memorera långa avancerade IP-adresser när vi skickar mail eller besöker webbsidor använder vi oss istället som bekant av domännamn, som exempelvis Dotkeeper.com. Detta fungerar tack vare ett så kallat domännamnssystem, DNS. Tänk dig att det fungerar lite som internets egen telefonoperatör, några kvicka svettiga personer som kopplar ihop sladdar och ser till att du hamnar på rätt sida.

Det finns även ett säkerhetssystem, DNSSEC, som säkerställer att samtliga domännamn pekar mot rätt IP-adresser, samt hindrar digitala brottslingar från att göra intrång eller försöka manipulera domänsystemet. Detta säkerhetssystem skyddas av särskilda krypteringsnycklar.

Dessa krypteringsnycklar förnyas ett par gånger om året och det är här som Anne-Marie och hennes kompanjoner kommer in i bilden.

Nyckelceremonin

I ett datacenter i den lilla staden Culpeper, utanför Washington i USA, vilar internets stora bevarade hemlighet. Datacentret kräver oerhört hög säkerhet och omges av både stängsel och vakter. Hit reser Anne-Marie ett par gånger om året för att genomföra en nyckelcermoni tillsammans med några andra av nyckelbärarna. Det behöver nämligen vara minst tre nyckelbärare som närvarar vid ceremonin för att nya säkerhetsnycklar ska kunna genereras.

Likt ett utdrag ur en spionfilm eskorteras samtliga nyckelbärare genom säkerhetsdörrar, ögonscanning och kodlås, tills att de når en stål-bur där två stora kassaskåp står fastbultade i golvet. I skåpen finns kryptomaskinen där man genererar säkerhetsnycklarna, en bärbar dator och sju mindre låsta boxar innehållande smartcards. Anne-Marie bär nyckeln till en av dessa boxar, där hennes smartcard bevaras.

När hon och två andra nyckelbärare slutligen aktiverat kryptomaskinen med sina smartcards och kontrollerat att processen är igång, ja först då kan internet fungera och vi kan surfa ett kvartal till.

 

Foto: iis.se (internetstiftelsen i Sverige)