Nytt sätt att skydda varumärken från att kapas under ”vuxen” toppdomäner

Till fördel för varumärkesägare, har IMC Registry, som bland annat driver toppdomänerna .XXX, .ADULT, .SEX och .PORN, meddelat att de lanserar nya blockeringsmekanismer. De nya blockeringsmekanismerna hjälper företag att säkerställa att deras varumärke blockeras – och därigenom skyddas – från domänregistreringar under samtliga fyra ”vuxenrelaterade” toppdomäner.

Tidigare har blockering erbjudits för toppdomänen .XXX, men denna blockering försvinner i samband med sitt 10-årsjubileum 2021 och ersätts istället av AdultBlock och AdultBlock+, som alltså är nya och mer heltäckande, skyddsmekanismer. När blockeringstjänsten först introducerades 2011, rönte den stora framgångar. Många varumärkesägare tog till vara på möjligheten att slippa oron över varumärkesassociation till vuxeninnehåll, och blockeringen erbjöd skydd av varumärken till en lägre kostnad än defensiv registrering (defensiv registrering = registrering för att förhindra annan användning).

 

AdultBlock och AdultBlock+ – Nya skyddsmekanismer
  • AdultBlock säkerställer blockering av varumärket under .SEX, .PORN, .ADULT och .XXX, och blockar även automatiskt frisläppta domäner oavsett priset på domännamnet.
  • AdultBlock+ inkluderar AdultBlock, men är ännu mer täckande, då den även skyddar och blockerar “look-alike” variationer som kan anses vara förväxlingsbara. AdultBlock+ täcker alla möjliga ”homoglyph”-variationer av ett varumärke, till exempel: I & l & ĺ (gemener och versaler).

Blockeringen inkluderar även premiumnamn och kan överföras till olika registratorer. De nya tjänsterna kan väljas för 1, 3, 5 eller 10 år.

 

För att kunna använda dessa blockeringstjänster, behöver varumärkesägare uppfylla något av nedan krav:
  1. Att varumärket är registrerat i Trademark Clearinghouse (TMCH)

eller

  1. Att varumärket är skyddat av ett befintlig .XXX-block / Sunrise B-block (för att förflytta en tidigare blockering till någon av de nya tjänsterna utan ytterligare verifiering, behöver detta ske senast den 31 december 2021)

 

Vad är skillnad mellan blockering och registrering?

Vid blockering av ett domännamn, skyddar man sitt varumärke under den utvalda toppdomänen. Till skillnad mot en registrering, köper man inte användningsrätten till domännamnet som sådant och det kan därmed inte aktiveras, vilket innebär att det således inte kommer att fungera på internet. Däremot förhindras att någon annan registrerar namnet och använder det i något syfte en inte vill förknippas med.

Ofta är kostnaden för blockering lägre än att registrera och förnya domännamnet årligen.

 

Vad behöver varumärkesägare göra?

Börja med att se över era eventuella befintliga blockeringar och TMCH-registreringar för att säkerställa att de uppfyller kraven för de varumärken ni vill blockera.

I de fall ni har .XXX block, löper detta ut 2021, och behöver då ersättas av AdultBlock.

Vi på Dotkeeper råder er gärna om huruvida det är vettigt för er att använda AdultBlock och/eller AdultBlock+, och om ni kan använda blockering som en del av en effektiv domän- och varumärkesstrategi.

 

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!