Bindomatic producerar tekniskt avancerade maskiner samt tillbehör för dokumentinbindning, vilka säljs över hela världen. Dotkeeper hjälper Bindomatic med domänhantering för ökat skydd och effektivare förvaltning av digitala tillgångar. De arbetar löpande med strategiskt hantering av sitt domäninnehav för att säkra hanteringen för sig och sina återförsäljare.

Hur arbetar Bindomatic med sina domännamn?

I första hand för att synliggöra och ha kontroll över vårt varumärke på de marknader där
vi eller våra säljbolag och återförsäljare är aktiva. Vår produkt är en s.k. direktsäljprodukt men det är likväl av värde för oss att kunna erbjuda våra kunder att lägga order på förbrukningsmaterial via nätet. I de fallen att vi har eget säljbolag på marknaden ifråga inkluderar vi en web-shop för den landsdomänen och översätter också innehållet till det landets språk.

Ni är noga med att registrera lokala domänändelser för de länder ni
säljer mot. Varför?

Bindomatic säljer egentillverkade produkter och +95% av omsättningen är export. Vi är inte
i klass med Coca-Cola, men det är ändå viktigt för oss att vi själva kan styra hur vi syns på Internet på specifika marknader.

Vi försöker normalt jobba med endast en distributör per land och erfarenheten säger oss att det – speciellt vid uppstart av en ny marknad – är positivt och förtroendeingivande att visa att vi redan har kontroll över vår närvaro på Internet i det landet. Vi satte detta i system för ca 15 år sedan och sen dess har vi inte haft någon som registrerat Bindomatic-domäner i syfte att sälja vidare till oss för överpris, vilket har hänt ett par gånger tidigare.

Ni finns representerade på flera marknader genom agenter och återförsäljare, hur reglerar ni domännamnsfrågor mot dem?

Vi klargör tidigt i dialogen att vår policy är att Bindomatic tar både ägarskap, kostnad samt sköter underhållet för domäner på deras marknad som har Bindomatic i domännamnet. Om de själva registrerar någon variant så begär vi att ägandet överförs till oss eller att de avvecklar den. Vi pekar sedan domänerna mot deras siter så länge de kvarstår som vår primära representant på den marknaden. Med mindre än att de efterlever policyn (det undertecknas ett enkelt formellt dokument runt detta) så kan de inte vara återförsäljare av våra produkter.

Det händer att man byter återförsäljare och i en sådan situation är det väldigt viktigt att vi enkelt själva kan peka om domäner till den nya partnern vilket kan bli krångligt för att inte säga omöjligt om inte vi har kontroll över domänen.

Vad har du för råd till andra domänansvariga?

1. Se till att skapa en mailadress inom företaget specifikt för domänhantering, tex domain.admin@company.com

2. Skapa en sändlista så att all mail till den adressen går till relevant personal inom företaget och även till företagets kontaktperson på Dotkeeper. På så sätt så ser man kommunikationsflödet men vet också att så länge inte Dotkeeper återkopplar så behöver man inte sätta sig in i ärendet på detaljnivå.

3.  Använd/uppdatera domain-adressen som officiell mail hos domänregistratorer för ALLA era domäner. Dotkeeper hjälpte oss genomföra det under en förnyelsecykel på ett år. Det gör stor skillnad för hanteringen i framtiden.

Har du några specifika tips gällande domännamn till andra företag som också
representeras genom agenter och återförsäljare?

Gör din hemläxa – kolla upp de två mest relevanta domänändelserna för den marknaden. Om de är likvärdigt populära registrera bägge innan man inleder att prata med någon potentiell partner på den marknaden.

Vad är resultatet av ert samarbete med Dotkeeper?

Flera saker:
1) Att vi lever i lugn förvissning om att vi aldrig missar att förnya ett domänabonnemang

2) Att vi inte behöver lägga någon tid alls på att sätta oss in i de många gånger intrikata registratormail som med jämna mellanrum landar i admin-inkorgen

3) Att vi numera upplever en mycket kort responstid när vi vill registrera nya domäner

4) Att Dotkeeper supportar med att ta all nödvändig teknisk domändialog med vår IT leverantör när domäner behöver pekas om.