Svenska English Dansk
  • Meny
  • Välj språk

Chrome tar bort företagsnamnet i URL-fältet för EV-certifikat

Vikten av SSL Certifikat kvarstår och förändringen påverkar snarare hur säkerhetsinformationen visas för webbplatsbesökare. Enligt färsk statistik från W3Counters står Chrome för över hälften (55,4%) av marknaden för webbläsare, vilket innebär att ändringen får stor genomslagskraft. Anledningarna till dessa uppdateringar uppges vara flera. Bland annat har effektiviteten hos EV ifrågasatts de senaste åren, det finns…

SSL-Certifikat och SEO

Säkerhet på Internet är förmodligen ett bekant samtalsämne. Men visste du att webbplatsers säkerhet också diskuteras i SEO-sammanhang? Bland annat utifrån frågeställningen om SSL-Certifikat kan påverka en webbplats organiska placering (dvs icke köpt placering) i sökresultaten. SSL-certifikat, som är en funktion för säkra anslutningar, inger förtroende och skapar en extra nivå av säkerhet för företags Internet-närvaro. I mars talade Googles…