Kan ett företag vara dömt att crasha redan innan take-off?

Vilka misstag gör nystartade företag kopplade till varumärkesskydd och domännamn?

Idag startas nya företag hela tiden. En idé knäcks och helt plötsligt skall en mängd arbetsinsatser sjösättas. På vägen finns en del fallgropar som i tidigt skede kan vara bra att känna till.

Vi frågade ut Ted Hagman, jurist på vår samarbetspartner Awapatent och med flera års erfarenhet av patentskydd för att se vad han tycker nya företag skall tänka på för att undvika en kraschlandning kopplade till varumärkesskydd.

Vad bör man som nybliven företagare tänka på kring sitt varumärke?

– En vanlig barnsjukdom är att man glömmer att registrera sina varumärken från första början. Domäner brukar företagare vara duktigare på att skaffa sig, vilket har att göra med att de används från dag ett. Relativt många företag verkar leva i en värld där de tror att har man domännamnet så är allting fritt fram. Ytterligare en sak som gör att folk misstar sig och underskattar värdet av en varumärkesregistrering. Man förlitar sig på sin firmaregistrering. Men då skall man ha klart för sig att det är skillnad på att använda sig av sin registrerade firma och att använda sig av samma märke som ett varumärke. Det är skillnad på firmaanvändning och varumärkesanvändning.

– En ytterligare aspekt är att bolagsverket gör en förväxlingsbedömning innan man får en firma regisserad. Men den förväxlingsbedömningen är väldigt mycket snällare än motsvarande bedömningen som PRV gör när de granskar en varumärkesansökan. Och det innebär helt enkelt att man inte kan förlita sig på att firmaregistreringen är tillräcklig. Och då säga att ”Jag har min registrerade firma och jag har min domän – alltså är det inga problem”. Det där kan stå företagare väldigt dyrt.

– Oftast är det som så att firman innehåller ett ytterligare element. Det är inte bara namnet – utan det kan vara ett ortsnamn eller någonting som beskriver verksamheten (som till exempel ”miljöteknik”). Detta leder till att firman och varumärket relativt ofta inte är identiskt.

Vad är ditt råd för att undvika problemen?

– Min uppmaning till alla er som är i uppstarten av ert bolag är att inte slarva med att registrera ert varumärke. Det slarvas med detta även bland etablerade företag. Kommer man på sitt misstag i tid så kan det rättas till. Men tyvärr kommer detta många gånger upp genom att antingen så får man ett varningsbrev med något i stil med ”du gör intrång i mina rättigheter” eller att man får problem när man skall registrera sitt varumärke i efterhand.

– Problemen som kan uppstå om man glömmer att registrera sitt varumärke är tvådelade.

1) Du kan nekas registrering. Vilket leder till att du inte kan upprätthålla ditt varumärkesskydd i förhållande till tredje man. Bara det är ju illa eftersom du bygger ett värde i ditt varumärke.

2) Än värre, du riskerar att göra intrång i andras registrerade varumärken. Vilket om det ställs på sin spets gör att måste byta varumärke. Och i förlängningen blir du mer eller mindre tvingad att ändra i firman också.

– Mitt råd oavsett om företaget är nytt eller om ett befintligt företag introducerar en ny tjänst, produkt eller division är att

1) se till så att du skyddar domännamnet. Även om din domän inte är en materiell rättighet så är det en livsviktig kanal för att marknadsföra dina produkter och tjänster.

2) Varumärkesskydda det kännetecknet som du har för avsikt med att använda som varumärke. Gör man inte det så kan det komma mycket surt efteråt. Och även om det inte dyker upp något surt så går man fortfarande miste om att bygga värdet i varumärket för man har ju inte någon rätt till det bara för man använder det. Och gör dessa två punkter simultant – nöj dig inte bara med det ena!

Vill du veta mer om Awapatents tjänster så kan du läsa om dem här.

Att tänka på kring val av domännamn

Domännamnets syfte är primärt två saker. Det skall marknadsföra ditt företag och samtidigt skydda dig. Välj därför domännamnet noga. Vill du fördjupa dig mer i vad du bör tänka på kring när du registrerar dina domäner vid starten av ett bolag så läs gärna vårt inlägg om vad som definierar ett bra domännamn där vi på Dotkeeper ger några av våra bästa tips, här.

Anders Paul Johansson, Dotkeeper och Ted Hagman, Awapatent.