”Vi har ett ansvar att se till att .dk är en säker toppdomän”

DK Hostmaster administrerar den danska toppdomänen .dk sedan 1999. Häromveckan fick vi besök av deras VD, Jakob Bring Truelsen, och passade då på att ställa några frågor.

Hej Jakob! Berätta gärna lite kort om DK Hostmaster. Vilka är ni?

DK Hostmaster ansvarar för administrationen av .dk-toppdomänen. Vi lyder under Internetsamfundet. Ett av våra viktigaste uppdrag är att se till att .dk-zonen hålls säker genom att vi hjälper till att bekämpa missbruk av domäner.

Hur mår den danska toppdomänen .dk?

.dk är en stark toppdomän nationellt. Tillväxten har emellertid varit plus minus noll de senare åren, och vi ser just nu över hur vi kan växa på ett hållbart sätt för att säkerställa att .dk fortsätter vara den mest registrerade toppdomänen i Danmark. Bland annat genom lansering av nya tilläggstjänster och produkter. Här ser vi stor potential i tjänster och produkter som hjälper till att öka säkerheten, såsom t.ex. DNSSEC.

Finns några särskilda planer för .dk-domänen under 2020?

Vår högsta prio är att fortsätta etablera vår position som en säker toppdomän. Domänmissbruk ökar, och kan åsamka stor skada i samhället, och här har vi som registry ett ansvar att göra vad vi kan för att motverka detta. Exempelvis har vi introducerat striktare identitetskontroller för ägare av .dk-domäner och vi är ett av få registryn som kör öppen WHOIs.

.dk-domäner ska vara trygga och stå för kvalitet.

Vi planerar också att uppdatera vårt samarbete mot registrarerna, som innebär att de får större befogenheter och flexibilitet, samtidigt som vi som registry blir mer standardiserade.

Hur ser du på utvecklingen inom domännamn för decenniet 2020?

Säkerheten i infrastrukturen kommer bli ännu viktigare. DNSSEC kommer bli än mer utbrett, närmare ett krav.

Vi kommer att verka för att hjälpa våra kunder att se ”hela sin digitala identitet”, exempelvis sociala medier, domännamn, varumärken. Det är viktigt att täcka alla delar och inte missa någon i farten.

Vikten av att äga sin identitet på nätet ökar, och här har domännamn en viktig roll. Vikten att inneha sina namn som domännamn är betydande och inte förlita sig helt på sociala plattformar såsom Facebook, Instagram etc., för då äger du inte innehållet själv eller trafiken du bygger upp. Vem äger den datan?

Hur tror du att röststyrning kommer att påverka domäner och användningen av domäner framåt?

Personligen ser jag inte hur det kommer påverka på en ganska lång tidshorisont. Danskan är ett väldigt litet språk och prioriteras därför inte av de stora aktörerna som driver utvecklingen inom röststyrning. En nyckel för att röststyrning ska fungera i Danmark är att få danskan att fungera i röststyrningen, och det är en lång väg kvar. Långt ifrån alla är bekväma i att använda röststyrning på engelska.

Tack Jakob för pratstunden och vi på Dotkeeper ser fram emot fortsatt gott samarbete!