Hur lång tid ska det behöva ta att få tillbaka något som tillhör dig?

I april rapporterade flera medier om att Gudrun Schyman vunnit ett Alternativt Tvisteförfarande gentemot en man som registrerat gudrunschyman.se och sedan pekat in den till den högerextrema sajten Avpixlat.

Domännamnet registrerades redan i september 2013. 2014-04-14 kom beslutet att namnet skulle överföras till Gudrun Schyman, https://www.iis.se/docs/beslut_gudrunschyman-se.pdf Beslutet var inte alls oväntat eller förvånande då det uppfyllde de tre kriterier som samtliga tre måste uppfyllas för att kunna vinna en sådan tvistelösning:

1. Du måste ha en rättighet (till exempel släktnamn, varumärke eller firma) med giltighet i Sverige;
2. Den som nu innehar domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet;
3. Den som nu innehar domännamnet ska inte heller ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

Här borde fallet ta slut men eftersom innehavaren överklagade domen har nu ärendet gått till tingsrätten varifrån man nu inväntar ett avgörande.

Ett år har nu alltså gått. Gudrun Schyman är mitt uppe i en viktig valspurt och har antagligen och vill antagligen lägga fokus på en massa andra saker än att få tillbaka ett domännamn.

Det är såklart alltid lättare att vara den som går efter och påpekar fel men i detta fallet finns det all anledning att påpeka vikten av proaktiva och skyddande registreringar av domännamn. Även om inte Gudrun har för avsikt att använda domännamnet borde det självklart ha varit registrerat på henne för att ungå denna typ av situation.

Det är också lätt att i efterhand räkna ut den tids- och kostnadseffektivisering det hade inneburit att lägga ut en hundralapp eller två på att själv registrera namnet istället för den process som nu tvingats fram.

Eftersom .se och merparten av andra toppdomäner världen över tillämpar en först-till-kvarn-princip, innebär det rent praktiskt att vem som helst kan registrera ett ledigt domännamn utan att ha en rättighet, till exempel firmanamn, varumärken eller släktnamn.

Med nästan 1400 nya toppdomäner i antågande blir såklart inte detta arbete mindre komplext.

Vi på DotKeeper hjälper företag med den proaktivt balansgången mellan att registrera och därigenom skydda viktiga immateriella tillgångar och att genom bevakningstjänster identifiera och meddela när namnlika registreringar genomförs så att man kan agera på dessa om det krävs.

Vi hoppas domännamnet snart är ditt igen Gudrun.

*Fotnot:
2014-09-11 beslutade Tingsrätten att ge Gudrun Schyman rätt till domännamnet gudrunschyman.se 

Tingsrätten skriver bl.a. att:

Det är allmänt känt att de åsikter som förs fram på avpixlat.info är sådana som i grunden strider mot politikern Gudrun Schymans åsikter och mäniskosyn. Det har således skadat Gudrun Schyman att gudrunschyman.se länkas till avpixlat.info

Enligt tingsrätten har alltså Gudrun Schyman rätt till det omstridda domännamnet.

20-åringen ska även betala hennes rättegångskostnader om 9 000 kronor.