Hjälp, någon har registrerat min domän!

Kanske har du läst historier om företag som betalat dyra pengar för att köpa ”tillbaka” domännamn från privatpersoner eller domänpirater. Vilka regler gäller egentligen? Och vem gynnas av hur reglerna ser ut? Detta skall vi titta på i dagens inlägg.

Som förutsättningarna ser ut så tillämpar de flesta toppdomänerna ”först till kvarn”-principen. Precis som det låter bygger denna princip på att den som kommer först till kvarn, kan registrera en ledig domän. Så är fallet exempelvis gällande vår svenska toppdomän .se, danskarnas .dk och den globala .com. Det innebär alltså att ingen instans prövar rätten och undersöker om någon annan kanske har bättre rätt att få registrera domänen. (även om det finns en hel del ”företag”, företrädesvis från Asien, som gärna utger sig för att fått in en förfrågan om att registrera just ert bolagsnamn/varumärke men som snällt nog vill dubbelkolla med er först. Detta ber vi att få återkomma till i ett annat blogginlägg)

Okej, got it. Men om någon redan registrerat ”min” domän. Vad gäller då?

Om du har en specifik domän i åtanke, som du sett att någon annan registrerat, så finns det tre alternativ.

  1. Du köper domänen direkt av ägaren.
  2. Du hoppas att nuvarande domänägare missar att betala för sin domän som då förfaller och blir tillgänglig för registrering.
  3. Du försöker via ett tvistelösningsförfarande bevisa att du har rätt till domännamnet.

Har du inte lust att betala pengar till hen som idag äger domänen, eller vänta på att denna skall missa betala för förnyelsen?

Kvar är då alltså alternativ 3, tvistelösning.

För att kunna nå framgång i en tvistelösning, krävs det att du kan svara ja på följande tre frågor.

  1. Har du en namnkoppling till domänen såsom att domänen matchar ett registrerat varumärke eller firmanamn?
  2. Kan du visa att nuvarande innehavare inte har någon legitim koppling till domänen?
  3. Kan du visa att den nuvarande innehavaren handlat i ond tro med sin registrering och sitt ägandeskap? (Exempelvis genom att renommé-snylta på ditt välkända varumärke).

Jag har inget case, vad gör jag nu?

Förslagsvis lägger du ett anonymt bud på domänen. Börja lågt och försök värdera vad domänen kan vara värd för dig.

Vill du ha den som ansikte utåt för ditt företag, som ”huvuddomän”? Vad är risken om du inte får tag på domänen? Tappar du försäljning, förvirrar det kunder och gör det att ni har onödigt stor konkurrens i sökmotorerna? Finns det pay per klick annonser på webbplatsen som genererar intäkter som istället skulle gått till ditt företag?

Kanske väger fördelarna över, och det blir värt engångskostnaden med att förvärva domänen.

Jag har ett case, let’s go!

Om du fortfarande bedömer dig ha goda möjligheter (du svarade ja på alla tre frågorna) att få tillbaka domänen via tvistelösning, föreslår vi att du via ombud skickar ett varningsbrev till innehavaren. I detta förtydligar du din koppling till domännamnet samt uppmanar parten att överlämna domänen via frivillig överföring.

Innan varningsbrev skickas bör du dokumentera eventuella sammanhang som kan hjälpa dig att stärka att domänen används i ond tro, exempelvis genom att ta ”skärmdumpar” på webbplatsen och eventuella sponsrade länkar på domänen.

Räkna med att det kan ta tid!

Ofta har du med medvetna domänpirater att göra. För att försvåra för dig kan innehavaren flytta domänen till en ny domänleverantör under ett annat språk, efter att ha mottagit ett varningsbrev. På så vis måste du enligt regelverk sköta dialogen på det nya språket. Innehavaren kan också ändra ägare på domänen i whois, så att svaranden blir en ny juridisk person. Detta brukar kallas cyberflight och kontentan är dyra juridiska kostnader och tidskrävande processer.

När innehavaren ignorerar varningen kan du gå vidare med ett så kallat Alternativt Tvistelösningsförfarande (ATF), som används om det hela gäller en .se domän. Kostnaden för detta är 10,000 kr för ett aktiebolag med fler än 10 anställda. Du får också räkna med arvode till ombud som hjälper dig med ansökan.

Faktum är att många av aktörerna på den svenska marknaden som köper upp och förvaltar stora volymer domäner i spekulativt syfte, har väldigt god koll på gällande juridik. Om en förfrågan inkommer på en domän där intressenten ser ut att ha möjlighet att få tillbaka domänen via tvist, lägger sig innehavaren på en attraktiv nivå som gör att det inte skall bli värt processen och kostnaden med en tvist. Om det är tydligt att en tvist aldrig skulle kunna gå igenom, kan man kräva desto mer för domänen. Enkelt.

Hur skall man då agera, det blir ju otroligt kostsamt att registrera sina varumärken under 1400 nya toppdomäner?

Gör en analys vilka av alla nya toppdomäner som du i framtiden tror kan vara relevanta för din verksamhet. Få företag registrerar sina produkter och varumärken under alla nya toppdomäner.

Vad mer behöver jag tänka på?

Det kan vara klokt att tidigt se till att registrera domännamn för relevanta varumärken och marknader proaktivt, för att spara tid, pengar och dessutom se till att inte stödja domänpirater. I realiteten gäller liknande regler och förutsättningar som för .se även för många av världens olika toppdomäner, som .dk, .no o.s.v.

Nu vid lanseringen av nya toppdomäner kan det vara en bra investering att anmäla dina varumärken till registret Trademark Clearinghouse. Då får du förstatjing att registrera dessa som domännamn under de 1400 nya toppdomänerna såsom .shop och .web.

Vad kan Dotkeeper hjälpa mig med?

Vänd ditt case med våra erfarna konsulter. Ett initialt utlåtande/rekommendation är alltid kostnadsfritt hos oss.

Vi kan också hjälpa dig med tvistelösningsansökan eller sköta dialog och budgivning med nuvarande innehavaren, samt hjälpa dig att värdera domänen.

Vill du ta ett lite större grepp, kan Dotkeeper också bistå med kartläggningar gällande vilka domäner som existerar som matchar dina varumärken för att hjälpa dig att identifiera eventuella intrång.

Vi hjälper dig även med ett helhetsgrepp kring din domänportfölj, där vi tillsammans lägger upp en strategi och proaktivt ser till att du står som ägare till dina önskade domännamn, nu och på sikt.

Du kan hitta pågående och avslutade tvistelösningsärenden för .se domäner här: iis.se