Har du blivit ”Hit by bus” i din domänhantering?

Vi på Dotkeeper pratar ofta om att domännamnen är bland företags viktigaste tillgångar. Anledningen till detta är att domännamnet i dagens digitala ekonomi har en central roll som knytpunkt för ditt företags sajt och email. Domännamnen är dessutom en väsentlig del av ert varumärkesskydd.

Trots det värde domännamn kan betinga (såväl monetärt som funktioneligt) ser jag än idag att många företag placerar sina viktiga domännamn på lösningar som inte erbjuder den säkerhet eller skyddsnät som mycket enkelt kan skydda mot stor skada.

Jag skall ge ett exempel. Den absolut vanligaste orsaken till att ett domännamn förfaller av misstag är att förnyelse inte betalats i tid – detta sker oftare än man kan tro. Och när en domän förfaller, går funktioner såsom webb och email ned.

Kanske har du stött på uttrycket hit by bus? Det är ett vanligt uttryck hos webbyråer, och används för att understryka vikten av att kritiska aspekter inte står och faller med en person. Vi ser förvånansvärt ofta att företags domännamn just gör detta – det vill säga är för uppknutet på en enda person.

Vi kan enkelt uttryckt dela upp domänbranschen i två segment; Do-It-Yourself och Outsource. Det första innebär att du har en eller ett par personer inom ditt egna företag som handhar domänhanteringen via ett self-service verktyg. Det andra är att du överlåter ansvaret till ett företag med etablerade processer och skyddsnät.

DIY-aktörer i vår bransch som tar hundralappen per år och domän har inte möjlighet att sätta personal på att ringa runt till kunder med obetalda fakturor eller ogiltiga kreditkort för att kontrollera om dessa domäner medvetet ska avslutas eller ej. Detta är vanliga scenarion att företag kan få se domäner släppas fria på marknaden – ibland till och med domäner med siter och viktiga system kopplade till sig.

I dagens digitala värld så är att vara offline för många samma sak som att verksamheten ligger nere.

Samtidigt som domännamnen får en allt mer affärskritisk funktion, ökar behovet av en strategisk partner som kan hjälpa sina kunder att ha rätt domäner genom rådgivning, samtidigt som risker och fallgropar som finns i domänhantering kan elimineras genom etablerade processer för säkrad och korrekt administration och hantering.

Förutom förnyelser kan ägaruppgifterna utgöra en fallgrop till ofrivillig nedtid för sina domännamn. Det händer att ägaruppgifter blir inaktuella, när ingen riktigt äger domänfrågan, och om det är många domäner att hålla reda på, ja då blir det lätt problem…

Grovt förenklat handlar det i grund och botten om att ha ett taktiskt förhållningssätt och förstärkt skyddsnät runt sina domäner.

En viktig skillnad mellan domänföretag inom outsource segmentet och bolag som verkar inom DIY-segmentet är att vi faktiskt eftersträvar att ha relationer med våra kunder. De insikter vi får tack vare detta gör att vi kan leverera en på riktigt strategisk och behovsanpassad tjänst. Den högre aktivitetsnivån per kund gör också att vi dagligen kan hjälpa våra kunder att ha ett proaktivt förhållningssätt kring sina domännamn – och på så sätt också öka säkerhet och skyddsnät. Om något skulle hända, vill du ha hjälp direkt, och då har vi en snabb support som redan har information om dig som kund.

En annan enkel, men nog så viktig, skillnad är att vi bär ansvar för att domännamn förnyas enligt dina önskemål. Inom domänbranschen är detta en service som är mycket värdefull för kunden.

Vad skulle hända om din sajt eller e-post slutade fungera?

// Hjalmar Antonsson, VD på Dotkeeper.