Har du drabbats av bedrägerier på nätet?

”Ett bedrägeri i minuten, dygnet runt under julimånad”

Ökat antal bedrägerier.

Ett citat som kanske inte är allt för upplyftande att höra men viktigt att tala om. Varje minut, dygnet runt blev någon utsatt för bedrägeri i Sverige under julimånad 2018.

I BRÅ:s (Brottsförebyggande Rådet) nya mätningar visar det på en 26 procentig ökning av anmälda bedrägerirelaterade brott sedan juli 2017, utöver det räknar de också med att ungefär hälften av alla bedrägerier som drabbar svenskarna inte anmäls till polisen. Många människor inser inte heller själva att de blivit drabbade av bedrägerier, vilket i sig skapar ett stort mörkertal kring hur många som faktiskt blivit utsatta.

Men vart ska gränsen dras för vad som räknas som ett bedrägeri och hur många är det som egentligen blir utsatta, om vi går djupare in i ämnet? Stämmer då verkligen antalet ”Ett bedrägeri i minuten”?

Från ett företags perspektiv innebär de ökade bedrägerierna att behovet ökar vad avser att, strategiskt och proaktivt, övervaka och skydda hur ens varumärke eller företagsnamn används i digitala kanaler.

Vi har tidigare skrivit om ett ökat antal domänrelaterade brott  där vi beskriver att antalet kapade domäner ökat markant. Peter Forsman, Abuseansvarig på IIS Registry, konstaterar att allt fler personer drabbas av att kapade domäner som exempelvis säljer piratkopierade produkter från välkända varumärken.

Ett annat exempel på domänrelaterade brott är mejl-bedrägerier, som vi uppmärksammade under förra sommaren. Där företag drabbas genom att bedragaren använder t.ex. en VD:s email i en felstavad version, för att sedan be den ekonomiansvariga på företaget om utbetalningar. Läs mer om mejl-bedrägerier och hur du på bästa sätt skyddar dig och ditt företag från detta här.

Hur kan man som varumärkesägare tänka här, för att förebygga bedrägerier och att ens varumärke används i ett otillbörligt syfte? Vi på Dotkeeper har några tips.

Först och rekommenderar vi att ni har utformade strategier för hur ni löpande jobbar med ert varumärke och viktiga namn. En bra utgångspunkt här är att ert domänskydd ska reflektera ert varumärkesskydd och marknadsplan. Beroende på ert företag, bör ni också fundera över hur ni vill agera avseende t.ex. vanliga felstavningar eller om ni har dubbelnamn, kring bindestreck.

Baserat på er strategi, bör ni utvärdera så att ni säkrat upp de domännamn som är viktiga för ert företag, och utifrån denna utvärdering ta lämpliga nästa steg. Exempelvis genom kompletteringsregistreringar av domännamn ni ser som viktiga men ännu inte skyddat.

För att snabbt kunna agera vid eventuella intrång, bör du överväga att komplettera ditt domäninnehav med en domänbevakningstjänst. Med domänbevakning får du koll på om era varumärken eller viktiga namn registreras som domännamn av en annan part. Genom att tidigt fånga upp sådana registreringar, kan ni minimera skadan.

Utöver detta är SSL-certifikat en bra investering för att säkra din webbplats för både dig och dina besökare. Genom SSL-Certifikat ser du till att de uppgifter dina besökare lämnar ifrån sig när dem besöker din webbplats inte kan kapas genom avlyssning.

Detta är några tips på hur du kan agera för att skydda ditt företag. Det finns mer åtgärder man kan välja att företa, men ovan är en bra start.

Om du misstänker du att du eller ditt företag blivit utsatta för bedrägerier eller om du vill att våra experter lägger upp en proaktiv strategi i förebyggande syfte, tveka då inte på att höra av dig på hej@dotkeeper.com eller ring oss på 040- 613 09 00.