Google inför ny standard för email-hygien – en tune-up för emailvärlden

Email-säkerhet har aldrig varit viktigare, och Google leder vägen för att förbättra den under 2024. Med en växande hotbild och behovet av att skydda användare mot spam, phishing och andra hot, inför Google nya åtgärder för att säkerställa en tryggare och mindre spam-fylld inkorg.

Fokus på Email-autentisering

Under 2024 stärker Google sitt åtagande för email-säkerhet. En viktig förändring är kravet på att bulk-sändare ska autentisera sina emails, särskilt de som skickar över 5 000 meddelanden dagligen till Gmail-adresser. Denna åtgärd säkerställer att email-sändare följer etablerade bästa praxis för email-autentisering.

DKIM och SPF:s avgörande roller

Centrala för email-autentisering är Domain Keys Identified Mail (DKIM) och Sender Policy Framework (SPF). Dessa mekanismer spelar avgörande roller för att säkra email-kommunikationen. DKIM lägger till digitala signaturer på utgående meddelanden och verifierar deras äkthet, medan SPF specificerar vilka servrar som är auktoriserade att skicka på en domäns vägnar. Båda mekanismerna samverkar för att autentisera sändaren, vilket gör det extremt svårt för skadliga aktörer att förfalska legitima sändare.

Betydelsen av Email-autentisering

Email-autentisering är ett avgörande steg för att bekräfta sändarens legitimitet. Det garanterar att de emails du mottar verkligen kommer från den påstådda avsändaren och förhindrar imitation och phishing-attacker. Googles fokus på email-validering, med införandet av DKIM och SPF, adresserar utmaningen att verifiera email-ursprunget, särskilt i en internetmiljö med föråldrade och inkonsekventa system.

Framsteg hittills

Google har redan gjort betydande framsteg i detta avseende. De började kräva någon form av autentisering, inklusive DKIM, för mail som skickas till Gmail-adresser förra året. Denna åtgärd ledde till en märkbar minskning av oautentiserade meddelanden som mottogs av Gmail-användare, ner med hela 75%. Detta hjälper inte bara att rensa inkorgar utan även att blockera miljarder skadliga meddelanden med större precision.

Nya krav för bulk-sändare

Från och med februari 2024 kommer Gmail att införa nya förutsättningar för bulk-sändare:

Bulk-sändare kommer att vara skyldiga att starkt autentisera sina emails, inklusive användningen av DKIM och SPF, och därigenom stänga potentiella säkerhetsluckor som utnyttjas av angripare.

Mottagare bör ha möjlighet att avregistrera sig från kommersiella emails med bara ett klick. Stora sändare kommer att vara skyldiga att behandla avregistreringsbegäran inom två dagar, vilket säkerställer en smidigare och användarvänligare upplevelse.

För att ytterligare bekämpa spam kommer Gmail att införa en tydlig tröskel för spamnivåer som sändare måste följa, vilket förhindrar att Gmail-användare överöses med oönskade meddelanden.

Branschgemensamt samarbete

Googles initiativ är inte isolerade ansträngningar. Branschpartners, inklusive Yahoo, förstår vikten av dessa förändringar. Dessa åtgärder ses som sunt förnuft och högeffektiva åtgärder som borde bli den nya branschstandarden.

Sammanfattningsvis

Googles proaktiva tillvägagångssätt för email-säkerhet 2024 betonar den ständigt föränderliga hotbilden och det ökande behovet av robust skydd för email. Genom att kräva email-autentisering, förenkla avregistreringsprocesser och upprätthålla trösklar för spam, sätter Gmail en ny standard för email-hygien.

Dessa förändringar kan liknas vid en tune-up för email-världen, vilket säkerställer att email fortsätter att fungera smidigt och säkert. Det är dock viktigt att komma ihåg att email-säkerhet är en pågående process som kräver samarbete och vaksamhet från hela email-världen. Tillsammans kan vi garantera att inkorgar förblir säkra och fria från spam.

Källor:
https://blog.google/products/gmail/gmail-security-authentication-spam-protection/

https://www.spamresource.com/2023/09/gmail-now-rejecting-unauthenticated-mail.html