Välkommen på frukostmöte om de nya toppdomänerna!

Fredagen den 23 maj 2014 håller vi på Dotkeeper frukostmöte i samarbete med MiM (Marknadsföreningen i Malmö) och MINC om lanseringen av de 1400 nya toppdomänerna – i temat vad dem innebär för marknadsföringen och marknadsförare.

Dotkeepers VD, Hjalmar Antonsson, kommer att prata om förändringen på Internet när antalet toppdomäner/ ändelser som .se och .com utökas från dagens ca. 300. Exempelvis har Google satsat och ansökt om att driva 101 st av de nya toppdomänerna – vad kan detta innebära för hur de framöver kommer att visa sökresultaten? (Läs gärna vår debattartikel i Resumé inom ämnet om du är nyfiken!)

MINC är värd för evenemanget och kommer att berätta om sin verksamhet. Under morgonen får vi även möta entreprenören Daniel Melkersson, Pinmeto som utvecklat ett analysverktyg som baserat på bl.a. geografisk data kan ge marknadsförare intressant information.

Frukostmötet hålls på MINC i Malmö och startar kl 08.
Göra oss sällskap denna morgon!