Förbättra öppningsgrad, varumärkeskännedom och köpbeteende genom att visa logotype i email med BIMI/VMC.

Varje dag skickar vi i genomsnitt 320 miljarder email, world wide. Det gör email till ett av våra absolut viktigaste verktyg för kommunikation. Och trots att nya kommunikationsmedel ständigt utvecklas, förutses användningen av e-post att öka med hela +17,5% till 2025.

Hur företag använder epost som kanal utvecklas också. Ett steg i strävan att fortsatta vara relevant som kommunikationsmedel, är lanseringen av BIMI och VMC. BIMI, som står för Brand Indicators for Message Identification, är en ny standard som möjliggör för företag att visa sin logotype tillsammans med email de skickar ut – utan att mottagaren behöver öppna mejlet. För att åstadkomma detta krävs också VMC, Verified Mark Certificate, som är ett certifikat som validerar att vissa säkerhetsåtgärder är gjorda på den aktuella domänen, samt att företaget har logotypen registrerad som juridiskt varumärke.

Tillsammans innebär BIMI och VMC ett välkommet sätt för företag att försöka sticka ut i inboxen och på så sätt göra anspråk på konsumenters uppmärksamhet, samtidigt som det verkar för ökad e-postsäkerhet genom att motverka e-postförfalskning och phishing. Och just kampen för högre e-postsäkerhet är något som blir allt mer angeläget för de flesta företag och organisationer idag.

Nyligen släpptes en studie av Red Sift och Entrust där de utvärderar hur den nya BIMI-standarden påverkar öppningsgrad, varumärkeskännedom och köpbeteende. Och resultaten de fann var helt klart positiva. Bland annat ökade öppningsgraden med hela 39% (!). Definitivt en dröm för de flesta marknadsavdelningar.

Utöver den nämnda (kraftigt) förbättrade öppningsgraden, var några av de viktigaste slutsatserna dessutom:

  1. Ökad interaktion från konsumenter. BIMI och VMC ökar bevisligen interaktionen från konsumenter. I studien presenteras flera resultat där synlig logotype generar högre öppningsgrad för såväl ”transactional emails” som ”promotional emails”. Bland annat ledde logotype i utskick för promotional emails, till att öppningsgraden för ett känt företag ökade med hela 39% i UK och 21% i US. Det verkar därmed finnas stor potential för företag som anammar detta.
  2. Tidigare varumärkeskännedom hos konsumenten är inte ett måste för effekten som erhålls. Studien visar att engagemanget kring mejlutskicken ökar när logotypen syns i inboxen – oavsett hur känt och etablerat varumärket bakom utskicken är, och trots att marknadsledande varumärken tydligt föredras när logotype inte är med. I undersökningen visades exempel där ett helt okänt varumärke i UK ökade sin öppningsgrad med 62%, genom att ha synlig logotype med i sitt utskick.
  3. BIMI och VMC spär på intresset för DMARC. Marknadsföringsfördelarna med den nya standarden kommer leda till att fler företag implementerar DMARC. Detta är en välkommen best practice inom e-post säkerhet, som gynnar såväl företag som dess kunder.
  4. Logotypens design har stor effekt. Logotypens utseende, dvs färg och stil, påverkar hur konsumenterna kommer ihåg varumärket.
  5. Synlig e-postsäkerhet. BIMI/VMC, tillsammans med DMARC, gör det möjligt för konsumenter att visuellt säkerställa att eposten faktiskt kommer från en legitim källa.
  6. Ökad ROI. BIMI ökar marknadsvärdet eftersom varje procent av öppningar och köp som genereras översätts till intäkter. I undersökningen går det att läsa om ett experiment, som studerade huruvida logotypen i e-posten bidrog till mer affärer för utvalda amerikanska matkedjor. Resultatet av experimentet visade återigen positiv påverkan av BIMI/VMC. Försäljningsandelen för den marknadsledande matkedjan (med hälften av marknadsandelarna i US) gick ner med 24% när denne inte visade logotypen i e-posten. Konkurrenten, som hade logotype i e-posten, såg däremot en uppgång i försäljningsandel med 34%. I UK framkom liknande resultat. Utan fördelarna med en synlig logotype, tappade ett ledande varumärke 39% försäljningsandel medan dess konkurrent, med synlig logotype, ökade sin försäljningsandel med 32%.
  7. Mest effekt hos yngre generationer. Enligt undersökningen, har logotypens synlighet i e-post störst inverkan på Millennials (f. 1981-1996) och Generation Z (f. 1997-2015) vilket verkar lovande för att initiativ som BIMI och VMC blir mer regel än undantag i framtiden.

Om du vill läsa studien i sin helhet når du den här.

För att veta mer om hur ni kan börja ta del av fördelarna av BIMI, är du varmt välkommen att kontakta oss på hej@dotkeeper.com så hjälper vi dig!