Dotkeeper möter – Dave Janjua från WP Engine

Under NamesCon 2020 i Austin hann Dotkeepers Marcus Glaad med många trevliga pratstunder med andra deltagare. En av dom var Dave Janjua från WP Engine, som berättar om trender kopplat till domännamn och marknadsföring.

Hej Dave, tack för att du tog dig tid att prata med oss. Kan du ge oss en kort introduktion kring vem du är?

Mitt namn är Dave Janjua, jag arbetar med paid advertising och sociala medier på WP Engine och har varit här i ca 3 år. WP Engine är en WordPress DXP (digital experience platform), baserade här i Austin. Dessförinnan har jag arbetat med jobbsökningsplattformen Ideed.com. I båda jobben har jag haft liknande roller.

 

Vi lyssnade nyss på en mycket intressant session om e-handel, sociala medier och användningen av domännamn. Vad tar du med dig därifrån, vilka trender kommer vi se under 2020 kopplat till detta?

 Vi ser en enorm förändring kopplat till att spendera sin marknadsföringsbudget digitalt. Det vill säga att majoriteten spenderar sin budget på icke-traditionella medier/marknadsföringsinsatser. Platser där domännamnet får en mindre roll, men det kreativa spelar en allt större roll. Vi rör oss mer mot att själva domännamnet, enligt min mening, börjar nedvärderats i annonser. Men när det gäller de andra plattformarna har de mer traditionella tagit nya tag igen. Streamingtjänster, podcast etc. gör det möjligt för oss att köpa digital men icke-klickbar reklam. Människor som har arbetat med att köpa digitala annonser under hela sin karriär måste nu tänka på hur man kan gå tillbaka till att använda domänen som uttalad, som den enda ”call-to-action”. Där ”radiotestet” för en domän blir allt viktigare igen. Nu har vi möjligheten att köpa annonser där det inte finns något klickbart utrymme, annonsen och domännamnet går bara in i ditt huvud. Så att göra reklam som inte kan ”klickas på” sätter mer press på det kreativa i reklamen och gör ert domännamn mer relevant än någonsin. Jag tror att denna trend bara kommer att växa.

Även om vissa människor i branschen inte vill inse det är TV fortfarande en enorm del av större organisationers budgetar och det växer fortfarande, men inte lika snabbt. Så nu måste vi gå tillbaka till att åter vänja oss vid den typen av kreativ marknadsföring. Det är inte längre en förhandsvisning av en länk eller sida på Facebook. Nu är det videoannonser där du säger domännamnet ett antal gånger, för att sedan hoppas på traction.

 

Vilka råd skulle du ge företag när de ska välja, eller använda, domännamn?

Vi arbetar med en dokumentär som heter Make Shift – som handlar om marknadsföring i den digitala eran. Vi köpte upp alla angränsande domäner utifrån ett säkerhetsperspektiv, vi har makeshift.film, makeshiftfilm.com och många andra varianter. Vi köpte de för att säkra upp namnet men också för att det ställs högre krav på oss att vara mer kreativa, vi har nu många olika alternativ att välja mellan för att mäta alla våra insatser. Att mäta resultat är nyckeln. Vi använder flera annonstyper där klick inte finns, så för mätbarheten behöver vi olika varianter av domäner.

Jag tror att det blir allt viktigare att ha domännamn specifika för plattformen, detta för att veta var vår trafik kommer ifrån. Det hjälper oss att upprätthålla spårbarheten när domännamnen bara uttalas. Det handlar om attribution, vi måste veta var trafiken kommer från. Således har vi dem inte bara i defensivt syfte, vi använder dem för att mäta.

 

Vilka trender finns det rörande domännamn kontra sociala medier? Till exempel användningen av Facebook som en plattform för ditt företag i förhållande till att ha en egen webbplats?

När det gäller oss vill vi äga domännamnet och alla varianter av det, samt användarnamn på plattformar såsom Twitter. Vi vill ha vårt namn på bägge håll, det vill säga användarnamn på sociala medier och domännamn. Jag tror att internet är till för att alla, oavsett om det är företag eller enskilda individer, att ha en röst och en del av internet. Ingenting ger människor mer makt, på gott eller ont, än att vara en del av internet och sociala medier.

Det kommer nog alltid att finnas en grupp människor som väljer att bara använda ett Twitter-konto eller Instagram-konto. Men när ditt företag kommer till en viss affärs- eller trafiknivå, där du börjar tjäna pengar, kan du inte längre förlita dig på att sociala kanaler alltid har ditt företags bästa i sitt intresse. Sociala medier ändrar algoritmerna så att de tjänar mer pengar och det är vad de förväntas göra. Så äg din egen närvaro! När din verksamhet kommer till en viss nivå där Facebooks algoritmer kan riskera att förstöra din synlighet och dina affärer, så behöver du ha ett domännamn med en egen hemsida.

 

Några sista råd du vill skicka till marknadsförare eller företag som går in i 2020, vad gäller sociala medier och domännamn?

 För oss på WP Engine, är vårt fokus under 2020 alla de processer som vi har utvecklat under de senaste åren. År 2020 arbetar vi med att finjustera dem till att komma nära automatisering. Vi vill sätta igång processer och inte gå för djupt i saker som maskiner kan göra åt oss. Vi vill investera i verktyg som hjälper oss att bli mer automatiserade, för att frigöra mer tid för strategi. Vi vill göra mer av mindre genom att låta maskiner göra mer, men samtidigt bibehålla full kontroll över processerna.

 

Tack Dave för dina tankar och för pratstunden!