Att tänka på innan du skriver avtal med domänleverantör!

Att ingå ett avtal med en leverantör är inte ett beslut som bör förhastas. Men vi alla kan nog känna igen oss i att vi ibland har ont om tid, och därför baserar våra beslut på låga priser eller enkelhet, snarare än på vad leverantören faktiskt erbjuder och hur vi blir bundna till erbjudandet.

Vi träffar ofta kunder som ingått ett avtal med andra leverantörer där det är otroligt svårt, nästintill omöjligt, att avsluta relationen utan att det slutar i skyhöga kostnader och tidskrävande arbete för kunden. Detta är ju såklart något som vi på Dotkeeper vill motverka och därför har vi korta bindningstider och snälla villkor för bolag som väljer att bli kund hos oss. Vi vill att Domänhantering ska vara enkelt och lätt att förstå sig på.

I detta inlägg har vi samlat några tips till dig som funderar på att ingå ett avtal med en domänleverantör. Allt från vad du ska tänka på före signerat avtal till hur du faktiskt löser problem som kan uppstå om du ingått avtal med en leverantör som är krånglig att frånträda.

För att förtydliga hur det kan se ut med leverantörer som är krångliga att lämna kommer vi här att exemplifiera två händelser med kunder som valt att byta från en tidigare leverantör till oss.

Exempel 1:

Tidigare i år väljer en kund till oss att avsluta sitt samarbete med sin dåvarande leverantör, för att flytta till oss. När kunden väljer att säga upp samarbetet återkopplar leverantören med att kunden är bunden till ett kontrakt som är på två års-basis och att detta då uppdateras automatiskt vartannat år. Vilket visserligen inte är fel på några sätt, men något som är viktigt att belysa för sin kund vid signering av avtal.

 

Exempel 2:

Vissa leverantörer väljer att skapa problem och ”sätta käppar i hjulen” när de förlorar en kund. När en av våra kunder skulle avsluta sitt avtal med dåvarande leverantör för att flytta till oss, försökte den dåvarande först hävda att kunden hade ett års uppsägningstid och därmed skulle bli tvungen att betala en ytterligare årsavgift för samtliga domäner. I deras avtal hade de tydlig information om att samtliga domäner hade 3 månaders uppsägningstid. Leverantören försökte dock hävda att själva avtalet löpte årsvis. Det var tydligt att detta bara var ett försök att försvåra bytet. De gick till och med så långt att de ”vägrade” att skicka ut transferkoder och zonfiler till dess att avtalsfrågan lösts.

 

  • Här är det viktigt att du som kund redan vi signering av avtal vet vad som gäller den dagen du väljer att avsluta samarbetet. Det förbättrar dina chanser att minimera onödig tidsåtgång lägre fram.

 

  • Har du inte kunskapen som krävs för att avläsa vad som gäller vid signerat avtal är det bra att ta hjälp av en kollega eller jurist som har mer kunskap än du. Att förstå avtalet du går in i är A och O för att inte binda upp dig på något som blir svårt att ta sig ur.

 

  • Det är också bra att som kund kontrollera så att avtal är giltigt mot fler registrys, det är inte ovanligt att leverantörer hävdar att de har rätt att neka en transferförfrågan om kunden har en skuld/obetald faktura. Detta strider mot de regler som ett flertal Registry (e.x. Internetstiftelsen) kräver att Registrarer följer.

 

  • Följer avtalet du skriver på Internetstiftelsen regler? Kontrollera att leverantörer du ska köpa in domäntjänster ifrån inte strider mot Internetstiftelsens regler. Internetstiftelsen bedriver registry-verksamhet där de ansvarar för den svenska toppdomänen .se, samt drift och administration av toppdomänen .nu. Internetstiftelsens uppgift är att säkerställa en stark och säker infrastruktur för internet. Om din nuvarande leverantör strider mot Internstiftelsens regler kan du som kund bestrida detta.

 

  • Om du som kund anser att dina fakturor eller andra delar i samarbetet motsätter det som du anser att du ingått avtal om, våga bestrida dina fakturor och stå upp för dina rättigheter. Det går inte att nämna för många gånger, men var observant redan när du signerar avtal för att minimera tidskrävande arbete kopplat till att bestrida dina rättigheter helt enkelt!

 

Vi har tagit fram en Checklista som du bör checka av innan du signerar avtal i framtiden, så du i förebyggande syfte kan underlätta processen vid eventuellt byte av leverantör:

  1.  Skapa total översyn över alla domännamn du har och tillhörande tjänster (DNS, Bevakning, TMCH, SSL etc.)
  2. Kontrollera avtalet innan du signerar, se över hur lång uppsägningstid du har rätt till och vilken bindningstid leverantören binder upp dig på.
  3. Involvera alla relevanta personer på bolaget du arbetar för, det vill säga Marknad, IT, Legal och andra personer som är av intresse att involvera vid byte av domänleverantör.
  4.  Kontrollera avtalet med den frånträdande leverantören innan du signerar något nytt avtal, se över hur lång uppsägningstid du kan förvänta dig.
  5. Säkerställ att er nya leverantör matchar era behov och förutsättningar.

 

Hos Dotkeeper blir ni inte inlåsta i långa och krångliga avtal. Vi erbjuder snälla villkor för att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av domänleverantör. Om du vill veta mer om Dotkeeper och vad vi erbjuder är du varmt välkommen att kontakta oss på hej@dotkeeper.com.