Den kinesiska domäninvasionen

Den kinesiska domäninvasionen – hur påverkar den tillgänglighet och priser på domäner under .com?

Ett av de stora diskussionsämnena under NamesCon var det senaste årets enorma aktivitetsökning från Kina på andrahandsmarknaden.

Att korta domännamn är attraktiva och eftertraktade är ingen nyhet i sig, vare sig det är ord eller siffror som bildar dem. Vad som däremot överraskat de flesta i branschen är den aktivitet vi sett från Kina det gångna året. Inte bara antalet förvärv utan även summorna som betalas.

Detta påverkar såklart på flera sätt och för oss och vår marknad handlar det mest om att ha en förståelse kring vad som sker, samt prisnivåer, på andrahandsmarknaden. Framför allt under .com.

Escrow.com som är den ledande depositionstjänsten vid domäntransaktioner visade en talande bild under sin presentation hur andelen transaktioner från Kina ökat:

Invasion

Escrow.com kunde även konstatera att domänpriserna i samband med förvärv har ökat med 7,3% per år de senaste 5 åren och att korta .com-domäner och 4-bokstavsnamn har ökat med 9,3%  per år de senaste 10 åren.

Ran Cui, DomainNameSales och expert på just kinesiska marknaden, pekar på tre huvudsakliga skäl till denna utveckling:

1. Efter 20 år av tvåsiffrig tillväxt finns det idag ett överskott i den kinesiska ekonomin där de traditionellt konservativa investerarna nu letar säkra investeringar.
2. Instabil aktiemarknad i Kina det gångna halvåret samt en hotande bostadsbubbla där kinesiska investerare hellre investerar utomlands än i Kina.
3. Risk för ytterligare devalvering av den kinesiska RMB’n.

Man ställer domännamn mot fastigheter; virtuella fastigheter mot fysiska fastigheter. Domännamn upplevs som sexigare. En enklare och lägre ingångspunkt för investeringar. Inget underhåll, inga fastighetsskatter, tämligen bekymmersfritt.

Domännamn uppfattas som annorlunda och spännande. Unikiteten i domännamn är perfekt och mätbart eftersom det endast finns ett givet antal domäner i varje kombination och det är inte knutet till en specifik marknad eller land.

Försäljningspriset för 3L.com(3 letter), 3L.cn(3 letter), 4N.com(4 number), 4L.com på den kinesiska marknaden ökade 800% i jämförelse Januari gentemot december 2015 enligt DomainNameSales.

Som ett talande exempel kan anges att sedan i november 2015 ägs minst 136 av totalt 676 2-bokstavs .com av kinesiska innehavare, lite drygt 20%.

Fem milstolpar under 2015 för att underbygga denna kinesiska hype:

 • I januari 2015 säljer Vodafone 360.com till den kinesiska sökmotorn med samma namn för $17,000,000.
 •  I juli rasar aktiemarknaden i Shanghai med 30 % på tre veckor och investerare börjar flytta kapital från aktiemarknaden.
 •  I september registrerar en kinesisk investerare drygt 33 000 6-siffriga .com-domäner på två dagar vilket utlöste flera bulkregistreringar och portfölj-affärer.
 •  I oktober, under Digital Asset Summit i Peking, säljs 88.cn för $1,300,000. Detta skapar även en popularitet för live auktioner av domännamn.
 •  I december hålls för första gången Chinese Domain Festival. Under live auktionen säljs 52 premium domäner för totalt $23,000,000. De fem topparna var:

Yao.com – $3,310,000
Gg.com – $2,650,000
House.com – $2,530,000
Hg.com – $2,500,000
Banana.com – $2,060,000

3-bokstavs domäner som generellt tidigare gick för 10-15,000 USD närmar sig nu 50,000 USD.

Och eftersom tillgång och efterfrågan ofta styr priset så är nedan fakta extra intressanta i sammanhanget.

 • Alla 4-bokstavs .com är sedan 2014 registrerade.
 • Alla 5-siffriga .com är numera registrerade.
 •  Alla 5-siffriga .net är numera registrerade.
 •  Alla 6-siffriga .com är numera registrerade
 •  Alla 7-siffriga .com som börjar med 3 åttor, slutar med tre åttor eller har någon form av upprepande mönster är nu registrerade.
 •  Alla 4-bokstavs .org med s.k. premium Chinese letters(ex. q, z, j, y, h) är nu registrerade.

Korta domännamn är idag en attraktiv och eftertraktad handelsvara.

En ytterligare aspekt av det kinesiska inflytandet och stora marknadsaktiviteten ser vi i prissättningen baserat på domännamnens uppbyggnad. Ett par ”grundregler” för vad som är allra mest eftertraktat.

 • -Bokstavsdomäner utan vokaler(a, e, i, o, u, v).
 •  Numeriska domäner utan siffrorna 0 och 4(dock helt ok om det slutar med siffran 0.
 •  Man vill helst se symmetri och mönster i domännamnen.
 •  Upprepningar, ex. ”AA”, ”AABB”, ”ABAB”
 •  Korta domäner, ju kortare desto bättre.
 • Inga bindestreck.
 •  Gärna bokstavskombinationer med hög igenkänning såsom förkortningar av de större städerna, ex. BJ, SH, SZ, CF, TZ, YY etc.

När det kommer till siffror i domännamnen finns det också en tydlig önskan och hierarki att följa där vi listar populärast överst och sedan i fallande skala:

 • 8
 • 9, 6
 • 5, 2, 1
 • 7, 3
 • 4

Så har du ett kort domännamn som passar in på ovan beskrivningar? Grattis, du sitter på en dyrbar tillgång.

Har du intresse i att förvärva en kort domännamn under .com? Då bör du agera ganska snart.

Vad kan vi förvänta oss 2016 då?

 • En polarisering där ”Premium names” fortsätter öka i värde samtidigt som längre och mindre attraktiva domännamn fortsätter minska i värde.
 • En fortsatt prishöjning från Kina och fortsatta investeringar.
 • Konsolidering av leverantörerna på andrahandsmarknaden.
 • Fler live auktioner för domännamn.
 • Större nyttjande och köp under de nya toppdomänerna i takt med att tillgången minskar under .com.

Har ni frågor kring aktuella händelser på domännamnsmarknaden, eller kring värdering av domännamn, både gällande förvärv och försäljning? Tveka inte att kontakta oss så delar vi gärna med oss av våra erfarenheter.