Del 3: Hur Dotkeeper jobbar med Domänbevakning

Vad gör man om man upptäcker att någon annan registrerat ett snarlikt domännamn som en själv, och dessutom lagt upp en liknande e-handel med produkter inom samma nisch?

Ovan hände en av våra kunder i höstas. Som tur var kunde intrånget upptäckas tidigt, tack vare domänbevakning.

I och med ökad digital brottslighet är alla varumärken i riskzonen och därför i behov av någon form av domänbevakning. Problembilden för webbplatser med hög eller medelhög trafik är t.ex. att någon utomstående registrerar snarlika varianter av webbplatsens namn för att exempelvis försöka stjäla webbtrafik eller misskreditera företaget ifråga. Även företag som inte direkt har högtrafikerade webbplatser utsätts för olika form av intrång. Här kan det röra sig om till exempel e-post-bedrägeri, försäljning av piratkopior, eller återförsäljare som inte agerar enligt ens företags marknadsstrategier.

Domänbevakning är ett kostnadseffektivt sätt för dig som vill ha koll på hur ditt varumärke används online, och därmed möjligheten att tidigt upptäcka och kunna agera om ni blir utsatta. Med dagens stora utbud av olika toppdomäner, är det för de flesta inte ekonomiskt motiverat att skydda sitt namn under alla tänkbara varianter. Därav bör en framgångsrik domänstrategi inkludera någon typ av bevakning.

Och, om olyckan är framme, kan våra juridiska experter hjälpa er att agera hela vägen, från insamling av bevis till varningsbrev, tvisteförfarande och domstolsprocesser.

Vår process för domänbevakning är oftast följande

STEG 1: BEHOVSANALYS

Tillsammans går vi igenom vilka varumärken/lydelser som är relevanta för er att bevaka, samt hur bevakningen bäst sätts upp för att motsvara era behov.

STEG 2: UPPSTART OCH VALBAR NULÄGESSÖKNING

Efter behovsanalysen tar vi hand om uppsättning av tjänsten enligt vår överenskommelse. I det fall det önskas, kan vi också i detta steget genomföra en initial grundsökning för att få en tydlig bild över nuläget och alla redan registrerade domännamn. Vi analyserar träffarna i en rapport med resultat och rekommendationer till er.

STEG 3: LÖPANDE SÖKNINGAR OCH INSATSER

Bevakningen söker löpande efter nyregistrerade domännamn, enligt den frekvens vi gemensamt bestämmer. När tjänsten sedan med jämna mellanrum rapporterar om nya träffar, ansvarar vi för att analysera och rapportera dessa tillsammans med rekommenderade åtgärder till er. Våra experter har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag att identifiera och agera vid intrång eller misstänksamma träffar, så hos oss är ni i goda händer.

 

Domännamnsbevakning är den vanligaste av våra bevakningstjänster. Om intresse och behov finns, kan vi även erbjuda kompletterande bevakningar inom flera områden, såsom t.ex. användning av logotyp/bilder, användning av varumärke i sociala medier eller på auktionssidor, samt i textinnehåll på webbplatser.

Vill du ha koll på om någon annan registrerar domännamn med era varumärken eller viktiga namn? Läs mer om vår tjänst för Domänbevakning här.