Cybersquatting – Ett verkligt hot mot dagens varumärken

Ett av de vanligaste varumärkesintrången som drabbar företag idag, är illvilliga domänregistreringar av tredje part (cybersquatting). Tillgängliga data visar att detta är ett vanligare problem än exempelvis intrång via sociala medier eller marknadsplatser. I en undersökning gjord av CompuMark, uppgav 44% av svaranden att de hade problem med domännamnsintrång, framför exempelvis sociala medier (38%) och marknadsplatser (38%).

Detta kan få allvarliga konsekvenser, eftersom det är viktigt att dina kunder kan lita på du är du.

Enligt samma rapport från CompuMark omnämns kundförvirring som den största konsekvensen av varumärkesintrång (45% av de tillfrågade varumärkena). Förlust av intäkter (38%) och skada på varumärkets rykte (37%) uppges också som konsekvenser.

I förhoppning om att hjälpa till att bekämpa företeelsen cybersquatting mer effektivt, släppte EUIPO rapporten FOCUS ON CYBERSQUATTING: MONITORING AND ANALYSIS tidigare i år. Studien syftar till att fastställa kvantiteten av företeelsen, samt ge underlag kring cybersquatters metoder.

Studiens resultat visar att cybersquatting är ett faktiskt problem för varumärken idag, då det utgör ett hot som i värsta fall kan skada företagen och deras rykte.

EUIPO´s analys fokuserar på 20 ”brands”, vilka samtliga finns som legalt registrerade varumärken. För att identifiera intrångsgörande domäner, genomfördes en global sökning, vars träffunderlag analyserades ytterligare. Häpnadsväckande nog, identifierade EUIPO totalt 55 181 domäner. Givetvis ägs många av varumärkena själva, men det förekom också många domäner med ett mer olyckligt motiv. Av detta underlag valdes sedan 100 domäner slumpmässigt ut för ytterligare analys av varje varumärke.

Av de domäner som analyserades djupare, innehöll cirka 49% av domänerna misstänkt aktivitet. Resterande domäner ägdes av varumärket själv, alternativt användes på annat sätt i legitimt syfte.

I vilka syften användes då domänerna med misstänkt aktivitet? Diagrammet nedan visar distributionen. Ca 10% av domänerna var till salu. De flesta gällde webbplatser som säljer förfalskningar och webbplatser som bedriver bedrägerier, nätfiske eller distribution av skadlig kod.

 

 

 

Av underlaget att döma, är ”legacy gTLDs” de mest frekvent använda toppdomänerna av cybersquatters, det vill säga, generiska toppdomäner som inte var del av ”new gTLD program” som lanserades med start 2014.

 

 

Det framkommer också att den vanligaste typen av cybersquatting är domännamn som innehåller varumärket i sig. Detta stod för hela 85% av de analyserade domänerna.

Vad kan du som varumärkesägare göra för att skydda ditt företag? Grunden, med rätt legalt och digitalt skydd, behöver vara på plats. Säkerställ att ni har rätt legala skydd; t.ex. varumärke, design och patent. Vad gäller det digitala namnskyddet, är er domänportfölj och namnstrategi kritisk.

Ett bra sätt att titta på domänportföljen är att den ska delas upp i två delar. En proaktiv och en reaktiv.

Den proaktiva delen bör spegla din varumärkesstrategi, och täcka de marknader ni har verksamhet på idag, eller planerar att ha verksamhet inom några års horisont. Denna del av strategin och portföljen syftar till att försvara ditt intresse, och består av domäner som genererar värde antingen från intäkter, trafik, eller genom att försvara ditt varumärke. Lämna inget av värde öppet för cybersquattare, om olyckan är framme är det betydligt mer kostsamt än vad kostnaden är för att registrera domännamnen proaktivt.

Den reaktiva delen är bredare. Här övervakar du eventuella avvikelser från dina egna policyer och registreringar och försvarar tredjepartsaktivitet på det lämpligaste sättet.

Summerat – Du skyddar dig genom att eftersträva att äga det som är viktigt, och bevaka det som faller utanför. På så sätt har du ett gott skydd som gör dig mindre sårbar.

Vill du hjälp att skydda ert varumärke? Välkommen att kontakta oss på Dotkeeper.