Så byter du domänleverantör

Vi får ofta frågor som berör byte av domänleverantör, och hur processen för detta ser ut. I detta inlägg ger vi en allmän sammanfattning av processen.

Innan vi går vidare är det viktigt att börja med att förklara att det i domännamnsvärlden primärt finns två typer av leverantörer. Beroende på inriktning på er leverantör, går processen till på olika sätt. Med det ena alternativet får du sköta arbetet själv, och i det andra fallet låter du din leverantör sköta arbetet åt dig.

Det ena alternativet är ”Gör det själv” alternativ såsom t.ex. webbhotell. Här får kunden själv sköta ihopsamling av alla domäner, och också ansvara själv för att domännamn hanteras korrekt och förnyas enligt plan.

Alternativet till att själv sitta med administrationen av sina domännamn är att anlita en aktör vars huvudsyssla är att centralisera, säkra och administrera domännamnsportföljer, dvs. att outsourca sin domännamnshantering. Det är inom det sistnämnda segmentet vi på Dotkeeper verkar.

Processen vid leverantörsbyte ser väldigt olika ut beroende på servicenivå hos den tilltänkta nya domänleverantören. De flesta leverantörerna inom outsource-segmentet ansvarar för hela projektledningen och arbetet med leverantörsbytet. Använder du DIY-tjänster får du, liksom namnet antyder, ansvara för arbetet själv.

Eftersom leverantörsbytet innehåller kritiska moment såsom byte av s.k. namnservrar för domännamnet, är det viktigt att veta hur man gör för att inte riskera nedtid för site och mail. Ytterligare att ha i beaktande, är att olika toppdomäner kräver olika processer för att flyttas. En del landsdomäner kräver t.ex. dokumentation och/eller verifiering via email, medan andra endast går att flytta med kod.

Processen för att byta leverantör för domännamn kan i stora drag se ut enligt följande (baserat på toppdomäner där kod räcker för flytt):

1. Skapa dig en lista över vilka domännamn som skall lyftas över till den nya leverantören. Detta steg är tillämpligt oavsett om du väljer en outsource- eller DIY-leverantör.
2. Etablera en dialog med din nya leverantör och försäkra dig om att samtliga tjänster som idag är kopplade till din domän kan tillhandahållas, exempelvis DNSSEC
3. Ta reda på ”expire date” för respektive domän som skall flyttas till din nya leverantör. Via siten www.who.is kan du söka fram detta för dina domäner. Det är alltid bra att veta vilka domäner som behöver förnyas under perioden för flytten.
4. Vissa toppdomäner / ändelser som t.ex. .com har en funktion kopplade till sig som kallas registrar lock. Din befintliga leverantör måste nu ”låsa upp” domänerna. Detta kan du som kund hos vissa leverantörer som t.ex. GoDaddy verkställa själv via kontrollpanel.
5. Kartlägg all teknisk data på dina domäners namnservrar. Exempel på data är information om hur dina domäner pekar, eller inställningar som finns för ”mailtvätt”. Vissa företag har skilda leverantörer för domäner och namnservrar. Kontrollera vilka namnservrar dina domäner är placerade på här: www.centralops.net. Skapa en databas där du dokumenterar dina tekniska inställningar, domän för domän. Informationen skall sedan matas in hos din nya leverantör.
6. Du behöver nu s.k. autoriseringskod, eller auth code, för de domännamn som har en sådan. Exempel är alla .se .com och .nu domäner. Hos vissa leverantörer kan du själv som kund i kontrollpanelen få fram auth code för varje domän i kontrollpanelen, annars kontaktar du din befintliga leverantör som skall kunna hjälpa dig att generera fram detta. Skapa en databas där du dokumenterar dina autoriseringskoder, domän för domän.
7. Logga in hos din nya leverantör och anmäl flytt på domänerna du vill lyfta över.
8. Mata in autoriseringskod för respektive domännamn.
9. Mata in tekniska inställningar för respektive domännamn. Dubbelkolla så att du får med alla ”records”, så att ingen data glöms bort, det kan påverka funktionalitet för din site eller mail.
10.Genomför namnserverbyte för dina domäner. Detta moment görs ibland samtidigt som domännamnsbyte, beroende på vilken ny leverantör du valt. OBS! Se till att kolla vilken rutin din nya leverantör har. Att flytta en domän med hemsida eller mail knutet till sig kräver att du har koll på de tekniska inställningarna för domänen som finns på namnservrarna. På siten www.who.is kan du genomföra realtidssökning och se aktuell leverantör för din domän, samt få viss information om domänens namnservrar.

I alla de fall Dotkeeper ansvarar för flytten av dina domäner, sköter vi samtliga moment från steg 3 och framåt tills dess att dina domäner är säkert placerade hos oss. I de fall extra insatser krävs, såsom dokumentation eller email verifikationer, guidar vi er genom hela processen.

Vill du veta mer om hur vi sköter processen för byte av domänleverantör? Kontakta oss gärna.

Allt gott och lycka till!