Nu erbjuder vi SSL-Certifikat!

Ett SSL-certifikat kan jämföras med en digital legitimation, som innehåller ert domännamn, företagsnamn och i vissa fall era kontaktuppgifter. Genom ett SSL-certifikat blir er information krypterad och därmed säkrad från obehöriga.

Företag som har formulär eller login-funktioner på sina hemsidor bör överväga SSL-certifikat för att säkerställa att besökarnas inmatade information förblir oåtkomlig för tredje part.

Det allra vanligaste är att man ser SSL-certifikat i samband med betallösningar online där det idag är obligatoriskt, men allt fler företag ser behovet och vikten av att skydda sin egen och kunders information.
DotKeeper erbjuder nu en lösning där vi hjälper företag att kartlägga vilka befintliga SSL-certfikat som finns kopplade till dina domäner, samt i nästa steg förvaltning av dina certifikat.

Intresserad av att veta mer? Läs mer om SSL-certifikat här