Byt huvuddomän utan att tappa SEO-värde

Så ökar du era chanser att behålla er webbplats organiska placering på sökmotorer vid byte av huvuddomän.

Sökmotorer värderar ålder på domännamn och tolkar ålder som trovärdighet. Det SEO-värde er webbplats idag har, är till mycket stor del knutet till dess huvuddomän, vilket innebär att en ny huvuddomän i värsta fall kan likställas med att börja på ruta ett avseende förtjänad placering i sökresultaten.

Verkligheten vill ibland annorlunda och det kan hända att man behöver byta huvuddomän för sin webbplats – sökmotorer till trots. Så vad innebär det egentligen? Att allt SEO-värde ni byggt upp under åren går förlorat? Inte nödvändigtvis.

I det följande presenterar vi tips på åtgärder för att öka era chanser att behålla er webbplats placering i sökresultaten, genom att överföra SEO-värde från den gamla till den nya domänen. Därmed är detta åtgärder som kan vara bra att ha koll på vid ett domännamnsbyte. Steg ett är bra planering och strategi för själva genomförandet.

Viktigt att poängtera är att det egentligen handlar om användaren; det vill säga er webbplats besökare. Googles (det blir av naturliga skäl mycket fokus på Google i det här inlägget…) utgångspunkt är dess användare och webbplatser förtjänar placeringar i söklistningen efter vad Google bedömer att den bidrar med för relevans för dess besökare. Rimligen borde detta innebära att er målsättning bör vara att underlätta domänbytet för era användare. En av de viktigaste aspekterna i att minimera förlorad ranking till följd av domännamnsbyte, är därför att se till att era besökare ska få en fortsatt positiv upplevelse vid sitt besök, till exempel genom att undvika felsidor (s.k. 404-sidor).

Tips på att ta med i strategin vid adressbyte för webbplats:

1.     Registrera er nya tilltänkta domän
Om du köper en tidigare registrerad domän, var försiktig så att den inte historiskt är straffad av t.ex. Google. Ett bra sätt att se värdet på en domän är att kolla PageRank. Det finns flertalet verktyg på marknaden för detta, till exempel från Moz eller genom att installera ett tillägg från Google i din browser.

2.     Omdirigera innehållet på er gamla sajt till er nya sajt med 301-pekningar
Förenklat talar 301-pekningar om att det är permanenta dirigeringar – vilket ökar incitamenten för sökmotorerna att överföra ”SEO-värde” från den ompekade adressen till den nya. Här är användarupplevelsen viktig att prioritera. Varje sida ska pekas om till motsvarande ny sida, det vill säga: den sidan på den nya adressen som innehållsmässigt bäst motsvarar den ursprungliga sidan. Det kan innebära mycket arbete men lönar sig i oftast längden. Google har en bra video om just 301-pekningar här.

3.    Verifiera er webbplats i Google Search Console samt Bing Webmaster Tools

Se till att både er nya och er gamla webbplats är verifierade i Google Search Console. Google Search Console är ett superbra verktyg för alla som hanterar en webbplats, och ger bland annat insikter om genomsökningsfel (vad Google hittar vid genomsökning av er webbplats) samt vilka sökord er webbplats rankar för. Gör samma sak hos Bing Webmaster Tools.

4.     Adressändra hos Google
Tala om för Google att er sida bytt adress. Instruktioner om hur detta görs hittar du här.

5.     Be Google söka igenom er nya webbplats
Be Google att genomsöka den nya webbplatsen genom att använda ”Granskningsverktyg för webbadresser” – återigen i verktyget Search Console. Du vill be Google söka igenom er nya sida för att Google så snabbt som möjligt ska börja indexera er nya domän istället för er gamla.

6.    Skicka in en sitemap
Hjälp Google att hitta, söka igenom och indexera er nya domän genom att skicka in en webbplatskarta via Search Console. Detta underlättar för Google att hitta sidor på er webbplats och påskyndar processen att visa er nya domän i sökresultaten.

7.    Följ upp, mät och utvärdera
Gå igenom er besöksstatistik i Google Analytics, men också genomsökningsfel och liknande rapporter i Search Console. Att följa upp och utvärdera kontinuerligt ökar er chanser att förstå vilka ändringar som får vilken effekt, men ger dig också förutsättningar att i tid hitta fel som kan få oönskade konsekvenser.

Generella tips:

–        Gör inte alla ändringar på en och samma gång
Google rekommenderar att inte alla ändringar ska göras på en och samma gång, på så sätt har du bättre kontroll om något inte går som planerat. Dela därför upp era åtgärder i olika faser. Till exempel, flytta gärna över webbplatsen till den nya domänen i fas 1 och lansera ditt nya innehåll i fas 2. Detta gör dessutom processen smidigare för er användare. Försök även att undvika URL-förändringar i första taget, det vill säga försök ha kvar samma sidstruktur åtminstone initialt. Byt helst inte namn på länkar.

–        Håll koll på era länkar
Håll koll på era länkar – både interna (länkar på er webbplats som leder till andra sidor på er webbplats) som externa (länkar från andra webbplatser till er webbplats). Google rekommenderar länkkontroll med verktyg som hittar brutna länkar. Ett bra gratisalternativ här är t.ex. BrokenLinkCheck.com. För externa länkar kan det vara värt att kontakta dess ägare, och be om att länkningen görs om till den nya domänen.

–        Behåll er gamla domän
Behåll er gamla domän anselig tidsperiod efter bytet och peka den med 301:a. Detta gör att besökare som av olika anledningar besöker den gamla domänen fortfarande kan hitta till er. Det finns också flera säkerhetsskäl att behålla er gamla domän, ett gäller epost och att ni säkerställer att det inte fångas upp av utomstående.

–       Var kreativa med era 404-sidor
Gör inte era felsidor till återvändsgränder, utan gör något kreativt av dem – och framförallt led dem vidare till rätt sidor.

–        Google själva tillhandahåller instruktioner om byte av huvuddomän som vi rekommenderar dig att läsa. Om du har tillgång till en SEO-partner, är det en god idé att involvera denne i processen.

Lycka till med domänbytet!