Svenska English Dansk
  • Meny
  • Välj språk

Sannah Westerlund — 14/05/14

Byt huvuddomän utan att tappa SEO-värde

Så ökar du dina chanser att behålla din webbplats organiska placering på sökmotorer vid byte av huvuddomän.

Sökmotorer värderar ålder på domännamn och tolkar ålder som trovärdighet. Det SEO-värde din webbplats idag har är till stor del knutet till dess huvuddomän, vilket innebär att en ny huvuddomän i värsta fall kan likställas med att börja på ruta ett avseende förtjänad placering i sökresultaten.

Verkligheten vill ibland annorlunda och det kan hända att du behöver byta huvuddomän för din webbplats – sökmotorer till trots. Så vad innebär det egentligen? Att allt SEO-värde du byggt upp går förlorat? Inte nödvändigtvis.

I det följande presenterar vi tips på åtgärder för att öka dina chanser att behålla din webbplats placering i sökresultaten, genom att överföra SEO-värde från den gamla till den nya domänen, och därmed är åtgärder som kan vara bra att ha koll på vid ett domännamnsbyte. Steg ett är bra planering och en strategi för genomförandet.

”En av de viktigaste aspekterna i att minimera förlorad ranking till följd av domännamnsbyte är därför att se till att dina besökare ska få en fortsatt positiv upplevelse vid sitt besök.”

Viktigt att poängtera är att det egentligen handlar om användaren; det vill säga din webbplats besökare. Googles (det blir av naturliga skäl mycket fokus på Google i det här inlägget…) utgångspunkt är dess användare och webbplatser förtjänar placeringar i söklistningen efter vad Google bedömer att den bidrar med för relevans för dess besökare. Rimligen borde detta innebära att din målsättning bör vara att underlätta domänbytet för dina användare. En av de viktigaste aspekterna i att minimera förlorad ranking till följd av domännamnsbyte är därför att se till att dina besökare ska få en fortsatt positiv upplevelse vid sitt besök, till exempel genom att undvika felsidor (s.k. 404-sidor).

Tips på att ta med i strategin vid adressbyte för webbplats:
1.     Registrera din nya tilltänkta domän
Vissa experter menar att det är en fördel om ägaruppgifterna är desamma som till din tidigare huvuddomän, eftersom Google på så sätt får indikationer på att din nya och gamla domän hör samman. Ett bra sätt att se värdet på en domän är att kolla PageRank. Det finns flertalet verktyg på marknaden för detta, till exempel från Moz eller genom att installera ett tillägg från Google i din browser. Om du köper en tidigare registrerad domän, var försiktig så att den inte historiskt är straffad av t.ex. Google.

2.     Skapa en tillfällig sida för din nya domän
Lägg upp en eller ett par sidor, även om det bara är tillfälliga ”kommer strax-sidor”.  Detta hjälper sökmotorerna att indexera din nya domän snabbare när du väl gör adressbytet.

3.     Omdirigera innehållet på din gamla sajt till din nya sajt med 301-pekningar
Förenklat talar 301-pekningar om att det är permanenta dirigeringar – vilket ökar incitamenten för sökmotorerna att överföra ”SEO-värde” från den ompekade adressen till den nya. Här är användarupplevelsen viktig att prioritera. Varje sida ska pekas om till motsvarande ny sida, det vill säga: den sidan på den nya adressen som innehållsmässigt bäst motsvarar den ursprungliga sidan. Det kan innebära mycket arbete men lönar sig i oftast längden. Google har en bra video om just 301-pekningar här.

”Varje sida ska pekas om till motsvarande ny sida, det vill säga: den sidan som innehållsmässigt bäst motsvarar den ursprungliga sidan. Det kan innebära mycket arbete men lönar sig i oftast längden.”

4.    Verifiera din webbplats i Google Webmaster Tools

Se till att både din nya och din gamla webbplats är verifierade i Google Webmaster Tools (svenska: Verktyg för webbansvariga). GWT är ett superbra verktyg för alla som hanterar en webbplats, och ger bland annat insikter om genomsökningsfel (vad Google hittar vid genomsökning av din webbplats) samt vilka sökord din webbplats rankar för.

5.     Adressändra hos Google
Tala om för Google att din sida bytt adress. Instruktioner om hur detta görs hittar du här.

6.     Be Google söka igenom din nya webbplats
Be Google att genomsöka den nya webbplatsen genom att använda ”Hämta som Google” – återigen i verktyget GWT. Du vill be Google söka igenom din nya sida för att Google så snabbt som möjligt ska börja indexera din nya domän istället för din gamla.

7.    Skicka in en sitemap
Hjälp Google att hitta, söka igenom och indexera din nya domän genom att skicka in en webbplatskarta via GWT. Detta underlättar för Google att hitta sidor på din webbplats och påskyndar processen att visa din nya domän i sökresultaten.

8.    Följ upp, mät och utvärdera
Gå igenom din besöksstatistik i Google Analytics, men också genomsökningsfel och liknande rapporter i GWT. Att följa upp och utvärdera kontinuerligt ökar dina chanser att förstå vilka ändringar som får vilken effekt, men ger dig också förutsättningar att i tid hitta fel som kan få oönskade konsekvenser.

Generella tips:
–        Gör inte alla ändringar på en och samma gång
Google rekommenderar att inte alla ändringar ska göras på en och samma gång, på så sätt har du bättre kontroll om något inte går som planerat. Dela därför upp dina åtgärder i olika faser. Till exempel, flytta gärna över webbplatsen till den nya domänen i fas 1 och lansera ditt nya innehåll i fas 2. Detta gör dessutom processen smidigare för dina användare. Försök även att undvika URL-förändringar i första taget, det vill säga försök ha kvar samma sidstruktur åtminstone initialt.

–        Håll koll på dina länkar
Håll koll på dina länkar – både interna (länkar på din webbplats som leder till andra sidor på din webbplats) som externa (länkar från andra webbplatser till din webbplats). Google rekommenderar länkkontroll med verktyg som hittar brutna länkar, t.ex. Xenu, för att upptäcka och åtgärda trasiga länkar. För viktiga länkar kan det vara värt att kontakta dess ägare, och be om att länkningen görs om till den nya domänen.

–        Behåll er gamla domän
Behåll er gamla domän rimlig tidsperiod efter bytet och peka den med 301:a. Detta gör att besökare som av olika anledningar besöker den gamla domänen fortfarande kan hitta till er.

–       Var kreativa med era 404-sidor
Låt inte era felsidor endast vara en återvändsgränd, utan gör något kreativt av dem – och framförallt led dem vidare till rätt sidor.

–        Google själva tillhandahåller instruktioner om byte av huvuddomän som vi rekommenderar dig att läsa. Om du har tillgång till en SEO-partner, kan det vara en god idé att involvera denne i processen dessutom.

Lycka till med ditt domänbyte!