Varför du ska motstå att överdriva dina erbjudanden i Sverige

Vi står nu inför Black Friday och konsumenter förväntar sig klipp och reaerbjudanden.

För företag innebär det att vissa krav måste vara uppfyllda för att få presentera något som rea enligt svensk marknadsföringslag.

Kraven är:
1. Produkten/tjänsten ska ingå i ordinarie sortiment;
2. Försäljningen får bara ske under en begränsad tid;
3. Reapriset måste vara väsentlig lägre (bedöms från fall till fall) än företagets normala priser för motsvarande produkt/tjänst

I tillägg till kraven ovan trädde nya regler ikraft den 1 september 2022. De nya regler är ett resultat av ett nytt EU direktiv om konsumentskydd, vilket ställer krav på företag att inkludera det tidigare priset vid prissänkningar. Det tidigare priset ska vara det lägsta priset som man som företag tillämpat under de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Det är därför väldigt viktigt att inte överdriva sina erbjudande samt att följa de senaste reglerna. Konsumentverket är dessutom känt för att göra stickprovskontroller i samband med Black Friday, och upplysta konsumenter drar sig inte från att vända sig till sociala medier för att syna en bluff.

Du och ditt företag riskerar med andra ord både juridiska konsekvenser såväl som negativ publicitet från konsumenter.

Om ni har frågor om hur ni säkerställer att er marknadsföring följer tillämpliga lagar och regler eller om ni vill diskutera frågetecken kring era konkurrenters marknadsföring tveka då inte att höra av er till er ordinarie kontaktperson på AWA eller skicka ett e-mail till författaren av den här artikeln: sara.soderling@awa.com.

Liknande regler och riktlinjer för marknadsföring och prissänkningar trädde ikraft i Danmark tidigare i år – klicka här för mer informationSara Söderling
Attorney at Law, European Trademark and Design Attorney at AWA
+46 40 643 41 59
sara.soderling@awa.com