Vad definierar ett bra domännamn?

Vad definierar ett bra domännamn?

Oavsett om det är början på din första digitala närvaro, företagets femte produktsajt eller valet av ert nästa globala varumärke startar numera oftast arbetet med att välja ett nytt domännamn. Det kommer betyda mycket vilket namn du väljer, både för dina besökare, ditt varumärke och sökmotorer. Det ska matcha ditt erbjudande, ska helst ha en tidlös kvalitet så att det fortfarande är relevant ett årtionde från nu. Det är mycket att tänka på och därför har vi skapat en checklista för att undvika vanliga misstag

Domännamnets syfte är primärt två saker, det ska *marknadsföra* och *skydda*.

Utifrån dessa två huvudsyften bör checklistan nedan bockas av innan man slutligen väljer att gå vidare i sitt namnval för sitt domän. Jag har valt att exemplifiera med det fiktiva företaget ”Bäst Hotell AB”.

Tänk på att:

1. Ha ett beskrivande namn

Skall domännamnet beskriva företaget bör det heta likadant som företaget.
Att låta verksamhet-/tjänste-ord ingå kan vara till fördel både ur SEO synpunkt och ur ett rent kommunikativt avseende. BästHotell.se indikerar ganska tydligt vad en besökare kan förvänta sig på webbsidan. Även geografisk placering kan vara till fördel. Betänk dock övriga punkter nedan först innan geografiska namn inkluderas. Om Bäst Hotell återfinns i lappländska Vuoggatjålme får det lokala söket stå åt sidan för enkelheten.

2. Välja ett enkelt namn

Är namnet enkelt att uttala? Är det enkelt att stava? Är det enkelt att komma ihåg? Vi på Dotkeeper brukar prata om ”radiotestet” och jag skulle vilja påstå att alla namn som förekommer i radioreklamer där några sekunder av den dyrt inköpta reklamen ägnas åt att beskriva stavningen av webbadressen är att definiera som ett dåligt namnval. Domäner skall inte uppfattas som otydligt. Ju kortare desto enklare. Och då oftast med mindre missförstånd.

Generellt tycker jag två ord/stavelser samt 13-15 tecken är maximalt för ett bra domännamn, men helst kortare än så. Ett kort namn är idealiskt, men det ska inte vara kryptiskt. Ett minnesvärt namn kommer dessutom att göra marknadsföringen mycket enklare.

3. Exklusiviteten

Är domännamnet ledigt under .se men inte under .com? Risken är att era tilltänkta besökare hamnar någon annanstans och ni bör då istället titta på ett annat namn, alternativt undersöka möjligheten att köpa loss det redan upptagna domännamnet. Detta är såklart extra viktigt ifall ni är inom samma bransch. Gör en sökning på Google och se vad du hittar.

4. Inkludera nyckelord

Vad är det som skall säljas eller presenteras? Är det en renodlad tjänst eller produkt kan det vara svårt att hitta lediga domännamn men om man kombinerar företagsnamnet med nyckelord kan man inte bara få en större valbarhet utan även en liten fördel inom SEO.

Här kan du läsa mer om domäners roll i SEO.

5. Ett bra skydd

Kan namnet stavas med å, ä eller ö? Se då till att registrera även dessa namnkombinationer då för att slippa överraskningar. Finns det risk att namnet kan uppfattas fel eller stavas fel? Bäst Hotell bör exempelvis överväga BästHotel.se och BestHotell.se för att skydda sitt namn.

Undvik:

1. Snarlika varumärken

Kan tyckas självklart men gör er hemläxa och tillse att ni inte registrerar ett domännamn där det sedan visar sig finnas ett namnlikt varumärke.

2. Siffror

Att addera siffror skapar en otydlighet om det är en siffra eller ett ord. Måste ni använda det av någon anledning, registrera då domännamnet med både siffran och ordet och vidarekoppla till det domännamn du avser att använda. Siffran noll är nog den mest förvirrande eftersom den kan uppfattas som bokstaven O.

3. Bindestreck

Visst kan ett bindestreck rent visuellt göra domännamnet mer lättläst och enklare för sökmotorer att känna igen. Problemet är att de flesta användare inte kommer ihåg att använda dem när de skriver. Om vi återgår till ”radiotestet” så ger det snabbt en förklaring till varför bindestreck bör undvikas om det inte är en del av ert varumärke eller företagsnamn. Däremot bör det övervägas med hänseende till ett bra skydd för namnet. Bäst Hotell bör överväga att registrera Bäst-Hotell.se för att slippa intrång på sitt namn.

OBS: Ett annat undantag gäller tyska marknaden, där bindestreck är mycket vanligt förekommande.

4. Slanguttryck

Slangtermer är tidsbegränsade och saknar allt som oftast tidlöshet. Det gör det även problematiskt för besökare som inte har tillräckligt förståelse för det aktuella språket. Användning av slangtermer kommer även att försvåra användandet av namnet globalt.

5. Alternativa stavningar

Lika väl som vi bör undvika siffror och bindestreck bör vi undvika namn som inbjuder till olika stavningar eller att ta namn där vi inte kan skydda både singular/plural. Är BästHotell.se det optimala eller kommer besökare skriva in besthotel.se när de hör namnet? Ges det fler alternativ till stavningar och ni ändå väljer detta namnet – se då till att skydda de vanligast tänkbara alternativa stavningarna.

PS. Glöm inte bort sociala medier

När ni väl har gjort ett namnval, kontrollera namnet i sociala medier; Facebook, YouTube, Twitter, Instagram etc. för att se över tillgängligheten. Du kanske inte har några marknadsplaner för sociala medier i början, men du vill alltid se till att du kan använda sociala medier när tiden kommer utan att behöva ändra någonting.

 


 

Vill du komma i kontakt med Marcus? Här hittar du kontaktuppgifter.