Stulna domäner – Lex AirBnb

Något vi på Dotkeeper pratar en del om är vikten av att ha rätt ägar- och kontaktuppgifter till sina domännamn, vilket är en viktig hygienfaktor. Att inte ha uppdaterade uppgifter är en potentiell fallgrop i domänhanteringen, som kan bli dyrt och orsaka mycket huvudvärk. I synnerhet om man är ett växande bolag som expanderar genom förvärv.

Ett färskt exempel på detta står Airbnb för. Airbnb är (som säkert bekant) den världsledande plattformen för att koppla samman hus och lägenheter för uthyrning med resenärer som söker tillfälliga boenden. Under hösten 2021 blev det känt att Airbnb fått sig en jobbig läxa, som uppkommit till följd av att de inte uppdaterat ägarinformation för domännamn som ingått vid ett företagsförvärv. Läxan innebar att de blev bestulna på premiumdomänen tilt.com.

Fyrabokstavs .com-domäner är hett eftertraktade och kan betinga värden upp mot 1 000 000 USD eller mer… Och troligen var det motivet för stölden, då tjuven försökte sälja den stulna domänen på andrahandsmarknaden.

Så, vad var det då som hände? Hur kunde Airbnb bli bestulna på sin domän?

För några år sedan köpte Airbnb startupen Tilt. I förvärvet ingick domännamnen tilt.com och crowdtilt.com. Men av någon anledning verkade Airbnb inte ha uppdaterat WHOIS-informationen för dessa domäner, utan låtit ägaruppgifterna fortsatt vara kopplade till en epostadress under crowdtilt.com. När crowdtilt.com senare löpte ut, köptes den av en anonym part. Eftersom e-postadressen i ägaruppgifterna för tilt.com var kopplade till crowdtilt.com, kunde den nya innehavaren av crowdtilt.com sätta upp en identisk epostadress och återställa lösenordet hos domänleverantören, vilket slutligen ledde till att tilt.com olovligen överfördes från Airbnb.

Under sommaren 2021 försökte sedan tjuven sälja domännamnet på andrahandsmarknaden till en känd domäninvesterare. Och faktum är att affären hann gå så långt som till Escrow (en tjänst som agerar mellanhand i större transaktioner för att säkra överföring av domännamn och pengar till rätt person vid rätt tillfälle), innan det hela bromsades av nyheten att domänen var stulen. Enligt Domain Name Wire arbetar advokatbyrån bakom den aktuella Escrow-tjänsten nu med att ge tillbaka domännamnet till Airbnb, men tydligen har processen försenats på grund av oenigheter mellan byrån och Airbnb gällande deras arvodering.

Airbnb valde då att genom UDRP försöka få tillbaka domänen från advokatbyrån. Men UDRP är utformat för att hantera fall av cybersquatting, inte sådana här situationer som nu Airbnb olyckligtvis hamnat i. UDRP-förfarandet misslyckades med hänvisning till att Airbnb inte presenterade tillräckliga bevis för att motparten, i det här fallet advokatbyrån som i nuläget innehar domännamnet då de äger Escrow-tjänsten, handlar i ond tro.

Följande är ett utdrag ur domen:

“While the Panel has sympathy for Complainant’s situation, namely that it appears Complainant was the victim of a Domain Name hijacking, it is necessary, in order for a transfer order to be made under the Policy, for the Panel to reach a conclusion that in registering or acquiring the Domain Name, the Respondent was acting in bad faith.  The Panel has closely reviewed the material provided by both parties and does not reach that conclusion.”

Även om det verkar som att Airbnb troligen kommer att återfå tilt.com i sinom tid, hade de kunnat undvika det som inträffat och allt merarbete som orsakats, om de bara hade uppdaterat ägarinformationen i ett tidigt stadie. Oftast går detta arbete enklare om man har en domänpartner som hjälper till att samla och centralisera alla domännamn.

Vill du veta om dina domäner är i risk på något sätt? Vi hjälper dig. Kontakta oss på hej@dotkeeper.com.

 

Källor:

https://www.adrforum.com/domaindecisions/1964944.htm

https://domaininvesting.com/tilt-com-udrp-denied-in-unusual-case

https://www.lexsynergy.com/news/how-airbnb-contributed-to-it-s-domain-being-stolen

https://domainnamewire.com/2021/11/08/airbnb-fails-to-recover-tilt-com-through-cybersquatting-dispute/

https://mashable.com/article/airbnb-tilt-com-domain-name-theft