Start-up/Scale-up? Viktigt att tänka på rörande domäner och varumärken!

”Domäninvesterare tenderar att övervaka varumärkesaktivitet och registrerar lediga domäner så snart en ansökan har lämnats in. Se därför till att ni registrerar de domäner som är viktiga för ert företag, antingen tillsammans med eller strax innan ni skickar in en varumärkesansökan.”

Är du en Start-up / Scale-up? I det här inlägget ger vi dig viktiga vinklar att tänka på när du expanderar ditt företag. Varför är domännamn viktiga tillgångar för ditt växande företag? Och hur ska du hantera dina domäner relaterat till varumärken?

Hur viktigt är domännamn?

Domännamn är grundläggande byggstenar för alla företag, i alla branscher. Naturligtvis för att e-post och webbplats ska fungera, men de är också digitala förlängningar av dina skyddade varumärkesregistreringar och immateriella rättigheter. Tänk dig hur mycket domänen google.com är värd för Google, eller apple.com för Apple. Det är inte miljoner, det är miljarder!

Om ert domännamn matchar ert företagsnamn förstärker det ert varumärke, vilket i sin tur gör det lättare för potentiella kunder att komma ihåg och återvända till er. Det blir också lättare att nå ut till nya segment via word of mouth, eftersom nöjda kunder kommer ihåg ert namn och rekommenderar er vidare. Ett bra domännamn som är lätt att komma ihåg och stava ökar varumärkeskännedomen för ert företag. Detta gör domännamn till en viktig investering för alla företag!

Sammanfattningsvis, ett bra domännamn kan ta dig långt mot att skapa trafik till din webbplats och bygga ditt rykte, vilket i sin tur kan resultera i fler kunder / affärer.

En aspekt som är viktigt att tänka på är att varje marknad har sin egen unika domännamnsändelse, TLD (toppdomän), som drivs av sitt eget Registry, med sina egna unika uppsättningar av regler – (vissa kräver lokala varumärken eller organisationsnummer, till exempel norska TLDn .no). Olika marknader har också varierande användning av sin egen landsdomän. Exempel är Finland och Ryssland där lokalbefolkningen främst tenderar att föredra dessa lokala domäner. Det är viktigt att förstå på vilka marknader ni bör registrera / förvärva landsdomänen om ni avser, eller redan handlar aktivt i dessa regioner.

 

Skapa en effektiv domänstrategi relaterad till dina varumärken

Det som är viktigt är att se till att ni upprätthåller en kostnadseffektiv portfölj samtidigt som ni får ut så mycket värde som möjligt. Men tänk på att skydda er digitala närvaro så att ingen annan använder ert varumärke online.

Sättet att göra detta på är genom att ha en tydligt definierad strategi för domännamn som är kopplad till era affärsmål och er varumärkesstrategi. Primära marknader eller aktiva marknader bör alltid registreras. Sedan bör ni arbeta inom en tidsram för möjlig expansion – vilka marknader bör ni redan nu registrera domännamn på? Har ni redan registrerat domännamn på viktiga framtida marknader så att ni slipper köpa tillbaka namnen längre fram till en betydligt större peng?

Domäner är ett kostnadseffektivt tillägg till ert varumärke på marknader där ni inte har registrerat varumärket ännu. Domäner är billigare att registrera, och om du skyddar ditt varumärke digitalt, begränsar du risken för att tredje part gör intrång.

När ni växer måste ni troligtvis överväga att registrera ytterligare domäner och felstavningar som skyddar ert varumärke och era kunder.

 

Hantera domäner säkert, som viktig IP

Många företag börjar med att registrera en .com-domän, och kanske en domän på den lokala marknaden, vilket är bra. En .com som matchar ert varumärke och som är lätt att lägga på minnet, kommer vara den viktigaste domänen i er portfölj. Dessa registreras vanligtvis av grundaren genom att använda en snabb, billig onlinetjänst.

Det är viktigt att från ett tidigt skede skapa en tydlig policy för vem inom verksamheten som är ansvarig för hanteringen av dessa kritiska tillgångar och även var de ska vara registrerade. Ett problem vi ofta ser hos företag som gör resan via start-up och scale-up är att företaget, eller personen som ansvarar för domänerna, tappar kontrollen över tillgångarna. Olika personer inom företaget registrerar domäner med olika ägaruppgifter, via olika leverantörer. Detta kan i sin tur leda till stora risker och förödande konsekvenser som exempelvis missade betalningar eller obesvarad kommunikation från registrarer/registryn som leder till förlorad tillgång. Detta kan bli extremt kostsamt då många domäner vanligtvis plockas upp av domäninvesterare för att sedan säljas tillbaka till företaget för ett högt pris.

För att minimera ovan nämnda risker, bör ni så tidigt som möjligt byta till en leverantör som tar över er administration, ger proaktiv rådgivning i enlighet med era affärsbehov och strategi, där ni har en kontaktperson som kan hjälpa er med alla frågor ni kan tänkas ha.

 

Vad ni ska se upp för:

Tredjepartsregistreringar – som antingen begränsar er närvaro på lokala marknader, gör intrång mot ert varumärke, eller där registreringarna används för cyberbrottsändamål, som exempelvis cybersquatting.

Vi tror att det finns en viktig åtskillnad att göra här. Såvida ni inte har ett varumärke kopplat till domänen i regionen eller att någon avsiktligt utnyttjar den för att tjäna pengar på en typo av ert varumärke, är ingen egentligen en squatter i domännamnsbranschen. De är istället smarta investerare, de förstår och känner igen värdet av digitala tillgångar! Om ni saknar ett varumärke eller andra juridiska former av liknande betydelse, samt inte har en tydlig strategi för domänmarknaden, finns stor sannolikhet att ni blir överlistade och det kommer att kosta er antingen förlust av trafik eller en betydande summa pengar för att återfå kontrollen.

De flesta domäner kan återfås genom en tvist, ofta kallad UDRP, om domännamnet gör intrång mot ert varumärke samt matchar följande kriterier.

1) Domänerna är antingen identiska eller lätt förväxlingsbara med det registrerade varumärket.

2) Domäninnehavaren ska inte ha något berättigat intresse av att äga domänen. Till exempel ett liknande varumärke, i ett annat land eller bransch.

3) Domäninnehavaren måste ha registrerat domänen i ”ond tro”, i syfte att missbruka ditt varumärke för monetär vinst. (Om du någonsin blir kontaktad angående förvärv av en domän där du har ett varumärke har du ett ”clear case” så interagera inte utan anmäl en tvist istället.)

Det är viktigt att veta att inte alla marknader följer denna process, det mest tydliga exemplet på detta är Tyskland. För att bevisa din rätt till ett domännamn i Tyskland måste du genomgå en juridisk process i tysk domstol, vilket är extremt kostsamt. Investerare är medvetna om detta och registrerar därför vanligtvis .de-domänen när de ser att du ansöker om ett EU-varumärke. Om du tänker vara internationell och anser att Tyskland är en potentiell marknad i framtiden, ska du se till att registrera den domänen så tidigt som möjligt.

Domäninvesterare tenderar att övervaka varumärkesaktivitet och registrerar lediga domäner så snart en ansökan har lämnats in. Se därför till att ni registrerar de domäner som är viktiga för ert företag, antingen tillsammans med eller strax innan ni skickar in en varumärkesansökan.

 

Vi har här samlat några do’s, don’ts och actions som kan hjälpa er att förbättra er domänhantering:

Do’s:

– Betrakta era domännamn som viktiga immateriella tillgångar.

– Säkerställa uppdaterade ägaruppgifter registrerade på domänen. Den är en tillgång som tillför värde till din verksamhet, som investerare känner till.

– Skapa en strategisk plan så tidigt som möjligt.

– Registrera domäner före eller tillsammans med din varumärkesansökan.

Don’ts:

– Registrera domäner hos olika leverantörer.

– Avregistrera domäner utan att förstå deras värde.

– Låta flera olika personer på ert företag registrera domäner för er räkning.

Actions:

– Skapa en domänpolicy som definierar process och ägande internt.

– Ha en tydlig domänstrategi på plats som är kopplad till affärsmål och varumärkesstrategi.

– Konsolidera dina domäner med en partner som förstår ditt företag och kan erbjuda råd och vägledning.