Ser du dina domännamn som immateriella tillgångar? Grattis!

Domännamn utgör den viktigaste grunden för att navigera på internet och det finns idag 350 miljoner registrerade världen över. Det bedrivs e-handel för miljarder via domännamn och de ligger till grund för åtskilliga verksamheters produktivitet. Det borde alltså inte råda tvivel om att domännamn är en immateriell tillgång i nivå med exempelvis varumärken och patent.

Det finns absolut viktiga skillnader mellan domännamn och andra typer av immateriella tillgångar – men skillnader som tillför värde och gör dem lika värdefulla som andra former av IP.

Skillnader mellan domännamn och annan IP

Det finns flera skillnader mellan domännamn och annan immateriell egendom.

Först och främst skiljer sig själva registreringsförfarandet åt. Domännamn registreras oftast enligt först-till-kvarn-principen, genom ett kommersiellt avtal mellan domänens ägare (registrant) och organisationen som driver och administrerar toppdomänen (registryt). I motsats till att registrera varumärke eller patent hos en nationell alt. internationell myndighet. Registreringen och användningen av ett domännamn är oftast enkel och snabb, vilket gör att domännamnet kan köpas till en låg kostnad och blir en omedelbar tillgång för dess innehavare.

Väl registrerat, upphör inte ett domännamn att existera så länge dess ägare betalar den årliga avgiften och följer riktlinjerna från registryt. Patent gäller oftast i 20 år innan det blir offentligt. Upphovsrätt gäller i 70 år. För varumärken gäller i regel samma som för domäner, dvs. att de inte upphör så länge de förnyas. Men i vissa jurisdiktioner såsom t.ex. USA, kan varumärken avbrytas om de inte används i samband med försäljning av varor eller tjänster.

Domännamn skiljer sig också mot andra former av IP på så sätt att de är unika och endast kan ägas och användas av en innehavare. Patent kan delägas. Upphovsrätt likaså. Varumärken kan registreras och användas av flera parter, så länge varumärket inte är registrerat i samma klass och jurisdiktion. Faktumet att domännamn endast kan ägas och nyttjas av en part driver upp domännamnets värde och är anledningen till en gedigen andrahandsmarknad där starka domännamn kan byta ägare för stora belopp.

Likheter mellan domännamn och annan IP

Precis som för annan IP, ger domännamn den registrerade ägaren rättigheter. Rätten att använda tillgången, överlåta den till andra och försvara den mot intrång i domstolar. Domänen kan köpas, säljas, licensieras.

Varje immateriell tillgång ger ägaren konkurrensfördel och förhindrar att andra kan använda tillgången i kommersiellt syfte.

Underskatta inte värdet av domännamn

Företag som inser värdet av sina domännamn i egenskap av IP har vunnit mycket. Samtidigt tar företag med motsatt synsätt risker som skapar sårbarhet.

Domäner ökar trafiken, synligheten och skyddar varumärken. Att missa förnyelser och/eller underhåll av domäner kan vara förödande och resultera i förlorade pengar, förlorad produktivitet och negativ varumärkespåverkan.

I vår samtid som präglas av digitalisering är det viktigare än någonsin att hantera sitt företags närvaro online. Här är en genomtänkt domännamnsportfölj den starkaste immateriella tillgången för att skydda och marknadsföra sin digitala identitet.