SEO och domäner – Några takeaways från webinaret

Häromveckan höll vi på Dotkeeper ett webinar tillsammans med sökmotorexperten Michael Wahlgren, grundare av Pineberry. Temat var ”SEO och domäner – Så påverkar domäner din synlighet på Google” och det var verkligen roligt att se så mycket engagemang och intresse kring ämnet.

Nedan har vi sammanställt några av frågorna som behandlades och sammanfattning av svaren vi fick. Mer utförliga svar och fler frågeställningar hittar du i den inspelade versionen av vårt webinar, som du finner på denna här!

 

Vad är det som rankar i sökmotorerna? Domänen, URL:en, webbplatsen..?

Det är URL:en som rankar i sökmotorerna, dvs webbsideadressen, som ärver förtroende från själva domänen. Därmed spelar domänens historik samt sökmotorns bedömning av domännamnet roll i vilken placering du får i de hett eftertraktade sökresultaten.

Vad ska man tänka på när man väljer domän till sitt företag och/eller varumärke?

Tänk på målgruppen du vill nå. Vilken ändelse använder de främst? Många marknader föredrar den egna inhemska toppdomänen, även om .com fortfarande är den mest frekvent använda. Tänk på att domännamnen ska skydda varumärket. Tänk också på att namnet bör klara ”radiotestet”, dvs det ska vara ”lätt att komma ihåg, uttala och lätt att stava”. Du vill inte behöva bokstavera namnet, då faller lite av poängen.


Vad gäller för sökordsdomäner?

Att ha sökordet i domänen kan ge en liten fördel, men fördelen är inte lika stor nu som den var förr. Det ger endast fördel för den exakta lydelsen. Dvs tennisbollar.se ger liten fördel för just tennisbollar, men inte för t.ex. tennisracket.


Vad gäller för Å, Ä, Ö i domännamnet?

Domännamn med å, ä, ö kan ge en minimal fördel i Sverige. Men, eftersträvansvärt är att ha domännamn med såväl å, ä, ö och a, o för att skydda sitt företag mot diverse digitala intrång.

 

Siffror i domäner?

Utifrån ”radiotestet” är siffror i domännamnet inte att rekommendera, men kan finnas värde att skydda ur varumärkesstrategisk synvinkel. Det vill säga, för att skydda ert varumärke från bedrägeriförsök via domäner som liknar ert namn. Vi kan ta dotkeeper.com som exempel. Vi har registrerat d0tkeeper.com för att skydda oss mot att tredje part använder vårt namn i bedrägliga syften.

 

Val av toppdomän

Spelar roll! Google gillar det lokala. I Sverige är .se att föredra, men .com kan också funka. Tänk efter hur många gånger du själv ser en hemsida med t.ex. .dk-adress på svenska Google? Ytterligare en aspekt som är viktig är att ta hänsyn till är målgruppen, vilka är det du vill nå ut till? I flera länder är den lokala ändelsen klart att föredra. Återigen kan det beroende på verksamhet och varumärkesstrategi vara värt att skydda domäner under flera toppdomäner, i synnerhet för de länder som ni verkar i eller har planer på att expandera till i framtiden.

 

Flera lokala domäner eller en stark huvuddomän, om man verkar internationellt?

Fördelen med en strategi där ni använder en huvuddomän på alla marknader är att bygga en stark domän. Där målet är att exempelvis, dittvarumärke.com ska driva mer trafik och skapa förtroende hos användarna.

Men det finns också fördelar med en strategi där ni använder fristående webbplatser på egna lokala domäner. Ett exempel är att Google gillar lokala domäner, vilket påverka er ranking. En annan anledning är riskspridning. Ni ser nämligen till att ranking och sökresultatet på andra marknader inte påverkas om en landsdomän, låt oss säga .no har blivit ”svartlistad” hos sökmotorer.

 

Om man sitter på domäner som inte används, kan det ge SEO-fördel att redirecta dessa till sin huvuddomän?

 Att bara länka en domän utan relevant innehåll eller historik ger inga SEO-mässiga fördelar, det måste finnas innehåll på domänen som länkar. Däremot finns ju aspekten i en smidig kundresa och varumärkesskydd, som inte får missas när man pratar om att redirecta domäner. Som kund förväntar man sig att hamna rätt om man t.ex. typar in dittföretagsnamn.se.

 

Hur utvärderar man sitt domäninnehav?

Utgångspunkten bör vara att alla domäner ska bidra med värde, dvs ge mer än de kostar. Domänportföljen ska skydda ert varumärke, driva trafik och skapa tillgänglighet.

Via verktyget Ahrefs kan man se data om domäner och länkar till en domän, samt göra en övergripande bedömning om dess kvalitet.

Tyckte du detta var ett intressant ämne och vill veta mer om relationen domäner och SEO? Det finns en hel del beröringspunkter och fler frågor och svar finns i den inspelade versionen av vårt webinar.