Domäntips inför 2017

När vi nu går in i hösten och Q4 är det för de flesta av oss full fart med ambitionen att avsluta året på allra bästa sätt. Oavsett om budgetåret löper på helår eller är brutet så innebär årsskiftet en rad deadlines och att man ser över sin verksamhet inför det nya året.

Detta märker vi på Dotkeeper när våra kunder ser över sin domänförvaltning. Förfrågningarna ökar nu under sista kvartalet och företag ser över sin domäner, både i sin helhet och enskilda fall.

Jag har samlat de tre vanligaste frågeställningarna vi möter nu under hösten 2016 – inför 2017.

1: Är det försent att säga upp domäner/avtal inför 2017?

Detta beror såklart helt och hållet på vad för avtal ni har idag. Stora delar av branschen tillämpar fortfarande principen att skicka förnyelsefakturor efter att avtalets förnyelsepunkt passerat, vilket gör att många företag tvingas förnya domäner de inte önskar behålla. Ursäkterna till detta är många, men tyvärr allt för ofta oseriösa. Hos oss på Dotkeeper är det självklart att man ska kunna avsluta domäner man inte önskar behålla utan att behöva betala för ytterligare 1-2 år i onödan.

Se över ert avtal. Många domäner och avtal är kvarlevor från en svunnen tid. Bra leverantörer behöver inte skapa inlåsningseffekter. Servicen utgör skälen att förlänga, inte avtalsvillkoren.

 

2: Vi har ett flertal domäner vi är osäkra på om vi ska behålla eller säga upp?

Hur ser er interna policy ut – har ni reglerat hur länge ni behåller inaktiva namn?

Finns det ett värde i domänen som kan kapitaliseras genom en försäljning?

Hur mycket trafik driver de aktuella domänerna och vad skulle en avregistrering medföra ur detta perspektiv?

Viktiga frågeställningar som bör ses över och som er domänleverantör skall kunna hjälpa er fatta strategiska beslut kring. Domänportföljen skall bestå av rätt domäner som ur olika aspekter skapar ett sammantaget värde för er digitala närvaro. Även om domänerna bedöms var för sig skall dem även ses i en större helhet.

3: Något speciellt jag bör tänka på inför 2017 gällande mina domäner?

Ha en tydlig strategi så att ni vet vilka domäner ni har och varför. Detta gäller inte specifikt inför 2017. Alla nya toppdomäner som lanseras är det än viktigare att veta vilka av dessa som är relevanta för er och vilka som ni bör stå över.

Den finska toppdomänen .fi har precis avreglerats. Om ni har finska domäner så se till att byta till rätt juridisk ägare om ni nyttjat ett ombuds lokala närvaro. Här kan finnas pengar att spara. Nu är det också öppet för vem som helst att registrera namn. Se över era behov och om ni har lydelser som behöver skyddas.

Google har på nytt indikerat att vikten av säkerhet och kryptering (SSL) och man bör se över sina domäner, hur de nyttjas och vilka som bör ha SSL kopplat till sig. Här är en läsvärd länk: security.googleblog.com/2016/09/moving-towards-more-secure-web.html

Se till att ni har en nära dialog med er domänleverantör om vad som sker på marknaden. Med alla förändringar är vikten av proaktivitet ännu större nu.

En seriös domänleverantör finns till för dig och hjälper er mer än gärna med dessa frågeställningar. Kund, eller inte kund, så är ni varmt välkomna att hör av er till oss på Dotkeeper. Vi tror nämligen på att dela med oss av vår kompetens.

Hör av dig till oss.