sd.se säljs på auktion

Som Dotkeeper tidigare rapporterat om säljer nu organisationen .SE i omgångar ett antal intressanta domännamn. .SE är framme vid den sista auktionsrundan och den innehåller en rad intressanta domännamn.

Bland domänerna som auktioneras ut återfinns finns bl.a. id.se, pr.se, it.se och alltså sd.se.

I december såldes tv.se för över 2 MKR vilket uppmärksammats på flera håll i media, men auktionerna har också väckt frågeställningar gällande rättigheter.

Kan Sverigedemokraterna göra anspråk på sd.se och via juridisk process hävda sin rätt till domänen? Absolut, men sannolikheten att en vinna en sådan process bedömer vi som tämligen låg.

Följande tre kriterier måste nämligen uppfyllas för att vinna en tvistelösning kopplad till .se domäner:
1) Har du en namnkoppling till domänen såsom att domänen matchar ett registrerat varumärke eller firmanamn?
2) Kan du visa att nuvarande innehavaren inte har någon legitim koppling till domänen?
3)Kan du visa att den nuvarande innehavaren handlat i ond tro med sin registrering och sitt ägandeskap? (Exempelvis genom att renommé-snylta på ditt välkända varumärke).

Ett företag eller privatperson som förkortar sitt namn med initialerna SD kan vinna en budgivning och göra gällande att det finns en namnkoppling samt undvika att renommé-snylta på Sverigesdemokraternas varumärke.

Läs mer i ämnet här.

Auktionerna pågår fram till den 21/1 och du kan finna mer information på Traderas site här

Ett antal gemensamma initiativ att vinna budgivningen av sd.se har tagits, bl.a. pågår en finansieringskampanj via FundedByMe.

Fotnot: .SE är en stiftelse som använder överskott från sin verksamhet till att främja en positiv utveckling av internet i Sverige. Organisationen ligger bl.a. bakom den populära tjänsten Bredbandskollen.

Nästa vecka kommer vi få läsa det sista avsnittet i Dotkeepers intervjuserie med en investerare inom domännamnsområdet, en s.k. Domainer.

Missa inte det!