Därför ska du samla domännamn och varumärken under samma tak

Digitaliseringen har helt klart givit en boost till ekonomin för de flesta företag när det gäller den globala handeln. Detta har å andra sidan lett till att det har blivit tuffare konkurrens, eftersom många aktörer utanför Europa marknadsför sig genom sina digitala tillgångar mot den europeiska marknaden. Detta skapar en del frågor samt problemställningar, i och med att man inte längre som aktör bara konkurrerar med andra aktörer på samma marknad, utan även måste tänka i ett globalt perspektiv.

Utvecklingen i detta är att de juridiska varumärkena® går mer hand i hand med den digitala existensen. Det man tidigare har sett som två olika världar, domännamn och varumärken, har nu förenats av digitaliseringen och den globala handeln. Problemställningarna för det juridiska varumärket och det digitala varumärket (domännamn) påminner om varandra, liksom lösningarna och de proaktiva strategierna ofta är beroende av varandra.

Det finns flera fallgropar kring vad som kan hända företag som inte arbetar med domännamn och varumärken förenat.

Här nedan delar vi med oss av två typiska scenarier:

Det svenska företaget MegaBrand AB skall expandera till Tyskland. Företagets marknadsenhet kontaktar sin varumärkesjurist för att få hjälp med registrering av varumärkesskydd i landet.

När ansökan har skickats in och publicerats i globala system ber marknadsenheten sina kollegor på IT att registrera ett domännamn, eftersom man vill kunna styra in trafik från Tysklands landsdomän .de.  Genom att använda de lokala invånarnas egen toppdomän ökar förtroendet för varumärkesexpansionen på marknaden.

När IT ska registrera domännamnet upptäcker de dock att domännamnet är upptaget. IT återkopplar till marknad och berättar att domänen är upptagen. De bestämmer sig för att undersöka saken och upptäcker plötsligt att flera viktiga domäner registrerats, som .com och .co.uk (Storbritanniens landsdomän). MegaBrand AB hade som mål att expandera till Storbritannien inom en 2 årsperiod…

MegaBrand AB’s marknadsenhet inser att det inte räcker med att bara äga sin egen .se domän. Därför ber de om mer resurser från ledningsgruppen i mån att försöka köpa loss de upptagna domännamnen som nu värderas till ett par hundratusen kronor, styck.

Nu vänder vi på scenariot.

SuperBrands AB har haft enorm tillväxt genom sin digitala plattform online och i ett tidigt skede har IT-enheten registrerat domännamn eftersom marknadsenheten vill styra in trafik från de olika marknaderna till sin hemsida.

Alla domännamnen förnyas automatiskt eftersom den tidigare marknadschefen har lagt in förskottsbetalning för alla löpande förnyelser med sitt kreditkort hos de olika domänleverantörerna. Efter två år löper kreditkortet ut och superbrand.de förnyas inte automatiskt, utan löper ut. Domänen registreras då direkt av en domänkapare. Efter ett par dagars diskussion bestämmer man sig för att kontakta en domänkonsult och be om hjälp att få tillbaka sitt domännamn.

Domänkonsulten hänvisar till att SuperBrands AB måste vända sig till en varumärkesjurist som hanterar tvisteförfarande, då första idén är att tvista loss domänen. I samtal med varumärkesjuristen får SuperBrands AB reda på att de måste äga en varumärkesregistrering i Tyskland alt. EU för att kunna nå framgång den legala vägen.

Varumärkesregistreringar är något man inte har prioriterat då man ansett att det har varit en för stor investering att lägga ca 20 000 SEK på ett varumärkesskydd i början av sin resa. Därefter har man inte haft tid att tänka på det. Det hela slutar med att marknadsenheten måste be ledningsgruppen om extra resurser då man är så illa tvungen att köpa loss den förlorade domänen för X antal hundratusen kronor.

Med detta sagt, bör företag inte betrakta domännamn och varumärken som två skilda världar. Båda dessa delar har av naturliga skäl förenats till marknadstillgångar, med uppgiften att öka varumärkets exklusivitet och dignitet.

Här listas fem punkter om varför man skall ha förenat samarbete med domännamn och varumärken:

  1. Helhetssyn skapar kontroll över hur ens varumärke används och skyddas juridiskt och digitalt
  2. Effektivare samordning vid expansion reducerar risker och onödiga kostnader
  3. Vid händelse av digitala intrång är processen för agerande snabbare
  4. Koordinerad strategi och kunskap både juridiskt och digitalt skapar förutsättningar för tillväxt
  5. Hjälp att upprätthålla en konsekvent strategi vid framtagning av nya varumärken – juridiskt och digitalt