Per Robert Öhlin, en av Sveriges främsta varumärkesutvecklare, om domänval

Per Robert Öhlin, varumärkesutvecklare, tog in Dotkeeper i ett projekt där ett nystartat internetbolag fick kravet från investerare att ändra namnstrategi för att nå en global marknad.

Vad gjorde att du kontaktade just Dotkeeper?

En internationell namnstrategi kräver att många pusselbitar faller på plats. Vår utgångspunkt var att vi hade ett figurmärke som vi inte ville röra, men vi behövde ett namn som skulle vara gångbart på de alla tänkbara marknader och en domänlösning som funkar. I den här processen behövde vi någon som kunde agera vägvisare i domänvärlden, där mycket händer just nu. Hjalmar på Dotkeeper visade sig vara personen jag sökte. Jag fick förtroende för honom direkt.

Vilket stöd fick du av Dotkeeper?

Hjalmar var vår spejare i domänvärlden, hans insatser i projektet var av både strategisk och taktisk art.

Vad har du för tips kring domänval till bolag som sitter med namnvalsfrågor?

Att hitta ett bra namn som funkar på alla marknader är en oerhört krävande utmaning. Namnfrågor är ofta mer komplexa än man tror och det är så lätt att gå vilse. Därför är det viktigt att först göra noggrann research och få alla fakta på bordet innan man sätter igång. Jag vill också understryka vikten av en tydlig brief för att alla inblandade håller rätt kurs. Glöm inte att ett hållbart namn består av tre kvaliteter: det ska vara skyddbart, kommunicerbart och sökbart – därför gäller det att anlita folk som kan sina saker och inte bara sitter och skjuter från höften. Det gäller att tidigt få med juridisk ämnesexpertis, som har koll på alla lagar och fallgropar, och som vet hur man gör för att få rätt skydd på de olika marknaderna. Dessutom gäller det att anlita kreatörer som kan konsten att ösa fram mängder av förslag. Liksom strateger som ansvarar för att man löser rätt problem och söker i rätt riktning. Inte minst gäller det att veta exakt vad som gäller i domänvärlden och det är där som Dotkeeper kom in i bilden.

Har du någon trendspaning runt de nya toppdomänerna?

Fram till nyligen var det stört omöjligt att hitta lediga namn. Trängseln har drivit utvecklingen till rent löjeväckande låga nivåer. Men nu är de krystade dotcom-lösningarna inte längre den enda vägen. De nya toppdomänerna är efterlängtade eftersom de ger oss nya, fantastiska möjligheter att synas på nätet. Personligen ser jag att de skapar mer tydlighet utan att behöva göra avkall på vare sig relevans eller suggestivitet. I kombination med enkla prefix blir valmöjligheterna nästan oändliga. Nu behöver man inte lägre välja mellan relevans och saliens, nu är båda möjliga att uppnå i en domän. Det ska bli intressant.

Läs mer om Per Robert Öhlin, varumärkesutvecklare, på fametoclaim.com.