Nytt sätt att tvista om domännamn

UDRP (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy)
Sedan 1999 har man kunnat lösa tvister om domännamn med hjälp av riktlinjerna i UDRP. För att kunna nå framgång i en sådan tvist bör man enligt UDRPs regler och policys kunna påvisa följande tre kriterier:

  • Varumärket har skadats till följd av ett identiskt eller förväxlingsbart domännamn.
  •  Den nuvarande innehavaren har inga relevanta intressen avseende domännamnet.
  •  Den nuvarande innehavaren använder domännamnet i ”ond tro”.
    Exempel på ”ond tro” kan vara följande:
  • Domännamnet registrerades för det primära syftet att sälja, hyra eller överföra domännamnet till den klagande (varumärkesägare eller konkurrent) för en stor summa pengar.
  •  Domännamnet registrerades för att skada verksamheten hos en konkurrent.
  • Domännamnet används för att avsiktligt förvirra och locka konsumenter till din webbplats eller andra webbplatser för kommersiella vinster.

Vid en framgångsrik tvist överförs domännamnet till den vinnande parten. Kostnaden för en UDRP är ca $1,500 plus eventuella kostnader från juridiskt ombud.

URS(S) Uniform Rapid Suspension (System)
URS är avsedd att ge ett snabbt förfarande för att motverka uppenbara överträdelser och är obligatorisk för de nya toppdomänerna som nu kommer. Det är dock även fritt för redan befintliga toppdomäner att ansluta sig till URS(S) vilket flera redan gjort.

När en varumärkesinnehavare lämnar in en klagan ”fryses” domännamnet omedelbart och domännamnsinnehavaren informeras samt har då 14 dagar på sig att inkomma med ett svar.

Till skillnad mot UDRPn överförs aldrig domännamnet vid en lyckad tvist utan det pekas mot en, för URS obligatorisk, sida under återstoden av registreringstiden. Den förlorande parten i klagan står för kostnaden som är ca en tredjedel av kostnaden för en UDRP, $300-$500.

Fotnot: Under förra året tvistades det om ca 5,000 domännamn via UDRP.

Vill du ha hjälp med en tvistelösning för ett domännamn eller vill veta mer om dina möjligheter? Kontakta oss så hjälper vi dig med rådgivning.