Hur indexeras nya toppdomäner i sökmotorer?

Vi har tidigare skrivit om tre SEO-experter och deras tankar kring ”Nya toppdomäner och SEO” vad de nya toppdomänerna kan innebära för indexering av webbplatser i sökresultaten, primärt Gooogle.

I Google Webmasters går det att finna följande information.

Länk till källa hittar du här

Google tydliggör härmed att det som faktiskt avgör är relevansen på webbplatsen i förhållande till sökningen, oavsett toppdomän.

Visserligen menar många SEO-kunniga att specifika domäner har vissa fördelar vad gäller just indexering – t.ex. landsdomäner (.se för svenska sökningar), men om relevansen avgör är det inte bara kommunikativt tilltalande med nya ändelser utan högst troligen även intressant ur ett trafik-perspektiv.