När din återförsäljare registrerar ditt domännamn

En situation vi på Dotkeeper stundtals får rådge kring är när företag med lokala återförsäljare hamnat i konflikt kring rätten till ett specifikt domännamn.

Som varumärkesägare bör du eftersträva att alltid äga och ha teknisk kontroll över dina domännamn. Samarbeten kan avbrytas av olika anledningar – och i sådant skede kan det vara mycket problematiskt och resurskrävande att skriva ”tillbaka” domänerna till sin rätta ägare.

Det är viktigt att komma ihåg att den som har teknisk kontroll över ett domän kan – omedvetet som medvetet – skada varumärket, exempelvis genom att peka om adressen eller stänga ned e-mail.

Här kommer fem nyttiga tips där vi på Dotkeeper hjälper dig så du undviker att hamna i en sådan situation där du kommer i en ägandekonflikt kring dina domännamn.

1. Domännamnspolicy

En domännamnspolicy är ett internt styrdokument som exempelvis behandlar vilka domännamn ditt företag ska registrera och hur processen för domännamnsregistrering ser ut, inklusive vilka ägaruppgifter som domänerna ska ställas på och vilken leverantör ni ska använda. Att ha en sådan på plats hjälper er att ha bra kontroll och struktur på ert domäninnehav.

2. Proaktivitet

Se till att från början ha ett skriftligt avtal med era återförsäljare att dem inte äger rätten att registrera domännamn med era produkter eller varumärken. Dessa typer av frågeställningar är alltid enklare att behandla inledningsvis i ett samarbete – inte i efterhand.

3. Agera direkt

När information fås om att en obehörig registrerat ett domännamn med ert varumärke, rekommenderar vi också att ni snabbt agerar och flyttar över domännamnet/domännamnen så att ni snarast får teknisk kontroll.

4. Ha en proaktiv och iterativ approach till ert domännamnsinnehav

Genom att med jämna mellanrum se över ert domännamnsinnehav, kan ni säkerställa att ni skyddar era intressen. Och i de fall ni inte har egna lokala bolag, vilket ibland krävs för att kunna registrera specifika domäner, använda tjänster som lokal närvaro. Lokal närvaro erbjuder ett säkert och kostnadseffektivt alternativ att förhindra denna typ av problem.

5. Bevaka

Det finns tjänster för bevakning som informerar er om en överträdelse sker genom att rapportera om när domännamn med era bevakade ord registreras. Satsa på ett sådant verktyg om du vill ha full kontroll och slippa ligga sömnlös om nätterna.

Vad gör jag när en före detta återförsäljare registrerat ”mitt” domännamn?

Ett vanligt inledande steg är att skicka ett mail som förklarar att ni har som policy att äga lokala domännamn och inte tillåter återförsäljare att registrera matchande domäner. Är det en redan infekterad relation, kanske det rätta är att direkt skicka ett varningsbrev via juridiskt ombud.

Därefter kan förfarandet skilja sig åt. Olika toppdomäner har olika regler kring hur ni kan gå vidare med en eventuell tvistelösning. Till exempel erbjuder .SE en alternativ tvistelösning – vilket är en smidigt variant av juridisk process för varumärkesägare. Men det finns också toppdomäner där motsvarande alternativ är process i domstol. Tyskland, med sin .de-domän, är ett sådant exempel.

För att ha framgång i de fall där tvistelösning erbjuds, behöver du oftast uppfylla tre rekvisiter:
1. Har du en namnkoppling till domänen såsom att domänen matchar ett registrerat varumärke eller firmanamn?
2. Kan du visa att nuvarande innehavare inte har någon legitim koppling till domänen?
3. Kan du visa att den nuvarande innehavaren handlat i ond tro med sin registrering och sitt ägandeskap?

Om svaret på ovan frågor är ja, har du ett case i det fall diskussion inte skulle vara lyckosamt.

Ett ibland enklare och snabbare alternativ till juridiska förfaranden, är förvärv. Eller med andra ord, att köpa loss domänen. Här är det alltid rekommenderat att använda säkra processer för betalning och överföring av domännamnet – för både säljare och köpares skull.

Vad gör jag nu?

Funderar du på nästa steg för er? Ett inledande utlåtande med rekommendation är alltid gratis hos oss. Kontakta oss gärna så hjälper någon av våra experter dig.

 


 

Mer blogginlägg på temat:

dotkeeper.com/blogg/hjalp-nagon-har-registrerat-min-doman

dotkeeper.com/blogg/varumarken-tvistelosning-nya-toppdomaner