Sannah Westerlund på Dotkeeper förklarar vad ett SSL Certifikat är och varför det är viktigt att ha det.