”Dotkeeper tog sig tid att finnas för oss ur ett utbildningsperspektiv genom hela processen."

Sabina Engdahl och Per Gustafsson, ansvariga för många digitala initiativ på System Verification, delar med sig av viktiga insikter om företaget och deras digitala resa, samt tankar kring arbetet tillsammans med Dotkeeper.

System Verification arbetar för en hållbar digital upplevelse. De specialiserar sig inom software and quality assurance och agerar som en oberoende partner genom hela utvecklingslivscykeln. Genom att vara i framkant inom quality assurance och erbjuda både strategiskt och operativt stöd, säkrar de en hållbar digital upplevelse för alla.

System Verification strävar efter att samarbeta med duktiga partners som är experter inom sina områden, särskilt när det gäller delar som inte utgör deras kärnverksamhet. Detta för att säkerställa att de får tillgång till den bästa möjliga kompetensen och tryggheten.

Med många digitala initiativ igång behövde System Verification hjälp och avlastning med hanteringen av sina domännamn och kom då i kontakt med Dotkeeper. De letade efter en partner som kunde erbjuda personlig kontakt för att skapa en bättre förståelse för sina egna möjligheter och risker kring sitt domäninnehav och förvalta dessa på ett smidigt, tryggt och lämpligt sätt och därigenom få bättre kontroll över sin digitala närvaro.

Tidigt i relationen fick de stöd för att skapa bättre ordning. Eftersom detta område inte är en del av deras kärnverksamhet kändes det viktigt att ha en partner som ser till att de både utbildas och förses med rådgivning för bästa möjliga hantering.

DMARC var ett viktigt steg i att optimera säkerheten, då email-hantering upplevdes som ett utsatt område för bedrägeri och andra risker och problem. De kan nu säkerställa att endast auktoriserad e-post når kunders inkorgar, vilket kan öka både levererbarheten och varumärkesintegriteten online.

Sabina nämner att processen kring att implementera DMARC har skötts på ett smidigt och välinformerat sätt, där de kände stor trygghet i de beslut de behövt fatta längs vägen.

”Dotkeeper tog sig tid att finnas för oss ur ett utbildningsperspektiv genom hela processen men också att de lät processen ta sin tid och implementeras på ett strukturerat och välbeprövat sätt.”

Med löpande stöd och kontinuerlig genomgång av vad som händer och vad som behövde hanteras fanns det få delar som upplevdes som utmaningar, menar Sabina och Per. Svårigheten låg snarare i de delar av processen där de inte kände sig lika trygga. Det vill säga, de tekniska delarna av en DMARC-implementering och vad som påverkas av implementeringen och vad som påverkas parallellt. Men här fanns Dotkeeper nära till hands för vägledning.

Under arbetets gång hade Sabina och Per löpande kontakt med samtliga intressenter i projektet och allt flöt på smidigt.

När vi frågade om de upplevt några fördelar eller förbättringar svarade de att de upplevt en initial känsla av trygghet och högre säkerhet utan att ha behövt få några negativa konsekvenser. De noterar också att det varit till stor fördel att få hjälp med att navigera bland alternativ och tilläggstjänster för monitorering av lösningen över tid.

”Om ni funderar på dessa typer av tjänster: Ta hjälp! Det lönar sig att få stöd av de som verkligen kan vad de sysslar med. Det är svårt att läsa på och göra helt rätt inom alla dessa områden då det hela tiden sker förändringar både i möjligheter och lagkrav.”

Avslutningsvis vill de förmedla att de är mycket nöjda och känner sig trygga efter implementeringen samt det löpande partnerskapet med Dotkeeper.