Hur påverkas din e-poststrategi om du inte efterlever de nya kraven från Google och Yahoo?

Under förra året meddelade e-postgiganterna Google och Yahoo att de kommer att införa strängare krav för avsändare av massmejl. Syftet är att minska mängden skräppost som når användarnas inkorgar. Denna förändring är ett välkommet steg i kampen mot spam och phishing, men den sätter också många företag under tidspress.

Bristande efterlevnad av de nya kraven kan redan vara, eller från den 1 juni 2024, leda till att din e-post antingen markeras som skräppost eller blockeras helt och hållet. Att hamna i kundernas skräppost eller i värsta fall blir helt blockerad, kan innebära svåra konsekvenser. Tänk dig att dina fakturor till kunder inte levereras eller att alla kundrelaterade ärenden inte når fram till kundens inkorg. Hur hade det påverkat er verksamhet? Troligtvis inte positivt.

Detta innebär att det är avgörande att agera snabbt för att anpassa sig till de nya reglerna. För många företag kan detta innebära en utmaning, men det är också en möjlighet att förbättra sin e-postsäkerhet och säkerställa att meddelanden når sina avsedda mottagare.

Redo för de nya kraven?
Nedan har vi samlat kraven i en överskådlig lista för att ni ska känna er trygga i förberedelserna inför den 1 juni. Vi hjälper er gärna genom alla steg i processen och ser till att dina email fortsatt når fram till dina kunders inkorgar.

De nya kraven:

Nya Krav för Alla:
Saker och ting förändras för alla som skickar e-postmeddelanden, oavsett mängd. Följande förändringar gäller för ALLA avsändare:

SPF or DKIM authentication.
• All domains and IP addresses that send email, must have valid forward and reverse DNS records (PTR records);
• Use a TLS connection when transmitting email.
• Reported spam rates in Google Postmaster Tools must remain below 0.10% and avoid ever reaching a spam rate of 0.30% or higher.
• Comply with RFC5322 (emails in the correct format).
• Don’t impersonate Gmail From: headers. Gmail will begin using a DMARC quarantine enforcement policy, and impersonating Gmail From: headers might impact your email delivery.
• It is strongly recommended to add ARC headers if you forward a lot or use a lot of mailing lists.
List-ID: headers must be added to emails sent on behalf of a mailing list.

Krav för bulk email-avsändare
Utöver de krav som nämns ovan kommer följande ytterligare regler att gälla specifikt för bulk email-avsändare:

• You must have a valid DMARC record, with at least a none policy;
SPF and DKIM authentication;
• Alignment of the domains on at least one of the protocols (SPF or DKIM) for a DMARC pass;
• Mandatory one-click unsubscribe option in all emails that require unsubscribe.

Kontakta oss idag för att få ytterligare stöd och rådgivning om hur du kan säkerställa att dina mejl når sina avsedda mottagare utan problem. Med rätt förberedelser kan du undvika att hamna på fel sida av spamfiltren och fortsätta att kommunicera effektivt med din målgrupp.