Hon är med och driver en av de nya toppdomänerna

Möt svenska Jeanette som är verksam som VP för .global, en av de nya toppdomänerna.

Varför skall svenska företag och entreprenörer bry sig om de nya toppdomänerna? Vi ställde några frågor till Jeanette Sause, verksam som VP i Dot Global, ett av bolagen som äger och driver en egen domänändelse.

Jeanette Sause är utbildad jurist med expertis inom domännamnsrätt och författare av nyligen utgivna boken ”Domännamn – strategier och juridiska överväganden” (Norstedts Juridik).
JSS är vidare domännamnskonsult med erfarenhet av tvistlösning, förvärv, registreringar, strategier och transfers med uppdrag för såväl svenska som utländska bolag.

 

 

1. Varför skall man välja en av de nya toppdomänerna som domän till sin webbplats? (Istället för .se eller .com).

– För det första är det viktigt att påpeka att det inte är frågan om ett val antingen/eller. Många av de nya toppdomänerna ger utmärkta möjligheter att utveckla sin varumärkes- och domännamnsstrategi på ett sätt som tidigare inte varit möjligt, tillsammans med den .se eller .com domän som man har redan tidigare.

Nya toppdomäner kan användas ur SEO-synpunkt, för geografiskt specifika målgrupper eller produkter, för särskilda marknadskampanjer, för att skapa en övergripande och generell huvudsite, för att skilja på global och lokala verksamheter osv.

Särskilt positivt kan det vara för nystartade bolag som inte kan få sitt bolagsnamn eller varumärke under de traditionella toppdomänerna, på grund av att lydelsen redan är registrerad av någon annan (vilket allt som oftast faktiskt är fallet).

Att använda sig utav de nya toppdomänerna kan vidare vara ett bra redskap för rebranding, det vill säga när ett bolag vill förändra och förnya sin profil och hur de uppfattas av sina kunder. Användandet av en ny toppdomän kan sända ett budskap om nytänkande, öppenhet för utveckling och en följsamhet till förändringar i omvärlden, för att ta några exempel.

 

”De nya toppdomänerna passar extra bra för nystartade bolag, som inte kan få sitt bolagsnamn eller varumärke under de traditionella toppdomänerna”

 

2. Vad är anledningen till att denna introduktion av nya toppdomäner skall lyckas bättre än lanseringarna av exempelvis .travel och .name?

-För toppdomäner vars lydelse ger en relativt begränsad målgrupp så uppstår problemet med att antalet potentiella registranter också begränsas avsevärt. Från den begränsade skaran, får man räkna med att en stor andel förblir passiva eller avvaktande. Särskilt svårt blir det därför för nischade toppdomäner, som dessutom infört registreringsbegränsningar i form av särskilda kriterium som måste vara uppfyllda för att en domännamnsregistrering under toppdomänen ska godkännas. Så är fallet med exempelvis .travel, och samma problematik kommer sannolikt att uppstå för nya toppdomäner med liknande upplägg eller alltför smal målgrupp.

Jag tror även att det kan vara en fråga om timing. Namnutrymmet på Internet behöver utvidgas för att inte bromsa utveckling och marknadsföring i övrigt. Att det möjligen är överflödigt med över 1300 nya toppdomäner och det strategiska i dess lansering, kan man naturligtvis diskutera. Jag tror absolut att enbart de allra bästa lydelserna inom respektive kategori (exempel på kategorier kan vara business, generisk, sport, entertainment, social) kommer att accepteras av internetanvändarna på ett sätt som kan anses vara hållbart.

 

”Namnutrymmet på Internet behöver utvidgas”

 

3. Vad finns det för skillnader mellan svenska och amerikanska marknaden gällande kännedomen om de nya toppdomänerna?

-Man brukar ju generellt säga att svenskar är snabba på att anamma ny teknik och nya trender, vilket jag även tror kommer att gälla för det här området även om det bara kommer att gälla ett fåtal av de nya toppdomänerna. Problemet är att informationen och marknadsföringen i Sverige inte varit tillräcklig hittills. Förutom att det krävs pedagogisk information och tips på hur användandet kan ske, så behövs det även tid. Jag tror att vi kommer att se en gradvis ökande acceptans över ett antal år.

Vad gäller USA så är många av de stora aktörerna i branschen placerade här och det har därför förekommit mer frekvent i media, även om informationen till ”vanliga människor” (dvs. personer som INTE är aktiva i domännamnsbranschen) fortfarande lämnar mycket övrigt att önska. Skepsis ökar normalt sett inför något som förefaller krångligt, tidskrävande och som man inte upplever sig ha tillräcklig kunskap om. Vilket är synd, för i själva verket ligger fin potential och goda möjligheter gömda i många av de nya toppdomänerna.

Det bör även nämnas att .com-förälskelsen fortfarande är påtaglig i just USA, och försvaras gärna aktivt särskilt av sk. ”domainers”, personer som investerar i domännamn och sitter på värdefulla domännamnsportföljer. Det blir naturligtvis viktigt för dem att värdet på .com-domänerna består. Men trots att amerikanerna tenderat försvara .com ungefär som de skulle försvara den egna flaggan, har man börjat skönja en viss uppluckring och nyfikenhet kring de nya toppdomänerna. Återigen, tid och information är vad som avgör.

4. Vilken är er målgrupp med .global?
– I första hand föreställer vi oss .global som en corporate TLD, för företag som har en mer eller mindre internationell verksamhet eller kundkrets. Därmed inte sagt att det behöver vara stora bolag, utan det kan mycket väl vara små eller nystartade bolag som ändå antingen redan verkar, eller har för avsikt att verka, på en global arena.

Även välgörenhetsorganisationer, politiska budskap, rörelser eller samhällsgrupper med en vision eller ett budskap som inte är begränsat till enbart de egna landsgränserna uppmanas att överväga en .GLOBAL-domän. Det ligger en positiv association i att främja gränsöverskridande initiativ, internationella idéer och öppna ambitioner.

 

 ”Jag tror på .club, .shop och de kinesiska toppdomänerna”

 

5. Vilka av de nya toppdomänerna (förutom .global) tror du mest på?
– Jag tänker gärna på de nya toppdomänerna i form av kategorier, som jag antytt ovan, inom vilka jag har en prioritetslista över de toppdomäner i respektive kategori som jag anser har bäst potential. Om jag ska nämna tre andra som jag tror på så skulle jag säga .club, .shop och de kinesiska toppdomänerna (såsom exempelvis .online med kinesiska tecken).

 

Tack för intressanta svar Jeanette, och stort lycka till med .global!