Epostbedrägerier – Varför du behöver agera

Epostbedrägerier är ett växande hot mot företag. Här är några anledningar till varför du behöver agera.

  • Business Email Compromise (BEC) ökade generellt med 14% under 2020.

  • 65% av företagen upplevde en BEC attack under 2020

  • 42% av kunderna är mindre benägna att interagera med ett varumärke efter att ha blivit utsatta för nätfiske.

Ofta är bedrägerierna sofistikerade och svåra att syna. En rapport från FBI visar att ett vanligt tillvägagångssätt för att begå epostbedrägeri är spoofing (dvs att mailavsändare förfalskas) eller att mail skickas från cybersquattade domäner (dvs att mail skickas från likalydande domäner under annan toppdomän eller felstavade domäner).

Att drabbas av detta kan leda till mycket kostsamma följder och ett skadat varumärke.

Vad kan jag göra för att skydda mitt företag?

  1. Rätt domäninnehav. Minska er sårbarhet genom att inte lämna viktiga domäner lediga för andra att använda i skadligt syfte. Det kan också vara relevant att övervaka domänregistreringar som innehåller ert namn och görs av en tredje part.
  2. Utbilda personal kring phishing och epostbedrägerier, att t.ex. inte klicka på länkar i mail som inte ser riktigt korrekta ut eller dubbelkolla med avsändaren innan utbetalningar görs.
  3. Implementera DMARC.

Vad är DMARC?

DMARC, eller Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance, förhindrar direkt imitation av domänen i e-post. Genom att säkerställa att mottagande brevlådor endast får e-post som faktiskt skickas av eller på uppdrag av en domän, skyddas organisationer mot obehörig användning av deras domän. (…och när detta väl är på plats, åtnjut fördelarna med VMC!).

Förutom att göra ditt företag mindre sårbart för epost- och phishing-attacker, finns det andra fördelar med DMARC såsom att det förbättrar domänens rykte och ökar leveransbarhet av era epostutskick. För företag där epostutskick är en viktig del i marknadsmixen, har det därmed goda chanser att öka ROIn på utskicken ytterligare. Utöver nämnda fördelar med DMARC finns det också ROI att hämta i exempelvis minskad intern belastning, för att behöva ägna tid och resurser åt att besvara frågor internt och externt kring förfalskad epost.

Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa er att öka er e-postsäkerhet via DMARC.

Vi hjälper dig gärna med nästa steg. Kontakta oss här!