En nulägeskoll för missbruk av digitala varumärken

Idag har internet blivit en integrerad del av våra liv och spelar därmed en avgörande roll i affärsvärlden och varumärkesbyggandet. Dock har tillväxten av den digitala världen också lett till en ökning av digitalt varumärkesmissbruk, vilket utgör ett betydande hot för varumärkesägare. I det här blogginlägget kommer vi att utforska omfattningen och påverkan av domännamnsrelaterade brott på varumärkesägare och diskutera verktyg och strategier som varumärken och företag kan använda för att proaktivt skydda sig mot sådana missbruk.

Hur domännamnsindustrin fungerar

Innan vi gräver djupare i digitalt varumärkesmissbruk, är det viktigt att förstå hur domännamnsindustrin fungerar. I denna bransch spelar olika enheter distinkta roller:

 1. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers): Ofta ansedd som internets styrande organ, övervakar ICANN reglerna och bestämmelserna som formar webben som vi känner den.
 2. Registries: Detta är operatörer som ansvarar för att hantera toppnivådomäner (TLDs). Registries fastställer också reglerna för TLDs under sin kontroll.
 3. Registrars: Dessa är tjänsteleverantörer som Dotkeeper, som samarbetar med registries för att erbjuda slutanvändare möjligheten att registrera domännamn under olika TLDs.

Domännamnsindustrin fungerar enligt principen ”först till kvarn”. Detta innebär att det är avgörande för företag att säkra ägarskapet av sina domäner i de regioner där de verkar och i regioner där de innehar registrerade varumärken. Tyvärr upplever denna marknad ofta intrång där tredje parter köper domännamn och försöker sälja tillbaka dem till de rättmätiga ägarna, då till betydligt högre priser. I vissa fall registreras domäner och används i skadliga syften, som imitation (t.ex. e-post eller kopierade webbplatser) och urvattning av varumärke (omdirigering till konkurrerande företag). Lyckligtvis finns det mekanismer för att lösa domänkonflikter och ta ner skadliga domäner.

Förstå DNS Abuse

En framträdande form av digitalt varumärkesmissbruk är DNS Absue (Domain Name System Abuse). Du kan dela in DNS Abuse i två kategorier:

Illasinnat Registrerade Domännamn
– Registrerade med illvilligt syfte att genomföra skadlig eller olaglig aktivitet.

Komprometterade Domännamn
– Registrerade i legitima syften, komprometterade av skadliga aktörer med illvilligt syfte att genomföra skadlig eller olaglig aktivitet.

Ett särskilt oroande exempel på DNS Abuse är Phishing, där brottslingar skapar bedrägliga webbplatser eller skickar vilseledande e-post för att lura användare att avslöja känslig information. Dessa brottslingar registrerar ofta domäner med MX-records, vilket underlättar för dem att lansera e-postbaserade phishingattacker.

Olika typer av phishingattacker har ökat:

 • Phishingattacker har ökat med cirka 65%.
 • Antalet unika domännamn rapporterade för phishing har ökat med cirka 32%.
 • Illasinnat registrerade domännamn har ökat med cirka 24%.

Denna statistik understryker det akuta behovet för varumärkesägare att hantera och mildra missbruk av deras digitala varumärke.

Källa: https://interisle.net/PhishingLandscape2023.pdf

Domäntvister

När det kommer till att lösa domäntvister spelar World Intellectual Property Organization (WIPO) en avgörande roll. Antalet WIPO-domäntvistfall och involverade domäner har stadigt ökat, med en betydande ökning 2023. Denna ökning kan tillskrivas varumärkesägare som stärker sin närvaro online, särskilt i kölvattnet av organisationer som litar mer på sin digitala närvaro.

Skydda din organisation

Så, vad kan din organisation göra för att skydda sig mot digitalt varumärkesmissbruk? Här är några nyckelstrategier:

 1. Hantera viktiga domäner: Identifiera och säkra domäner som är väsentliga för ditt företag, inklusive de som används för kommunikation med kunder och de som är associerade med produkter eller applikationer.
 2. Defensiva registreringar: Registrera domäner defensivt syfte och överväg potentiella tillväxtmarknader där ditt företag kan tänkas expandera under de kommande åren.
 3. Bevakning av både varumärken och domännamn: Implementera bevakningslösningar för att upptäcka potentiella intrång relaterade till ditt varumärke.


Analys av Juridiska Förutsättningar

I händelse av domäntvister är det avgörande att överväga juridiska förutsättningar, som motsvarande varumärkesregistreringar, legitima intressen och ont uppsåt från domäninnehavarens sida. En process för enforcement är väsentlig för att skydda ditt varumärkes närvaro online.

Enforcement-processen bör följa en strukturerad strategi:

 1. Inledande granskning: Analysera aktiviteten i relation till dina domäner och varumärken. Identifiera aktören bakom domänen, innehållet och eventuella kända parter som är involverade.
 2. Kontakta värdleverantör / registrar: I brådskande fall där domäninnehavaren bryter mot registreringsavtalet och missbrukar domännamnssystemet, kontakta värdleverantören eller registraren.
 3. Domäntvistsanalys: Analysera de juridiska förutsättningarna för att genomföra en domäntvist, samla all relevant bevisning och se till att de sparas för framtida referens.
 4. Uppmaning om cease and desist: Om juridiska förutsättningar uppfylls, skicka ett cease and desist letter till domäninnehavaren och uppmana dem att frivilligt överföra domänen. Om detta inte lyckas, initiera en alternativ tvistlösningsprocess (ADR).
 5. ADR eller rättsprocess: Beroende på situationen kan ADR resultera i att domänen överförs. I fall där ADR inte är effektivt kan rättsprocess i domstol vara nödvändig för att bekämpa allvarliga varumärkesintrång.

Key takeaways:

Sammanfattningsvis fortsätter digitalt varumärkesmissbruk att öka, särskilt genom phishingattacker. För att skydda din organisations närvaro online är det avgörande att ha en väl etablerad domänportfölj och proaktivt bevaka potentiella domänintrång som innehåller dina varumärken. Det är också viktigt att överväga domännamnsregistreringar i samband med nya varumärkesansökningar och att vidta snabba åtgärder mot domäner som missbrukar dina varumärken.

Genom att vidta dessa steg och förstå komplexiteten i domännamnsindustrin kan företag skydda sina varumärken i det digitala landskapet och minska riskerna förknippade med digitalt varumärkesmissbruk.