Dotkeeper Tipsar #6: Ta ett aktivt beslut gällande Trademark Clearinghouse!

Trademark Clearinghouse, eller ”TMCH” är ett register för varumärkesägare, som drivs av IBM och Deloitte.

Varför införs TMCH?

Med anledningen av utökningen av antalet toppdomäner, från ca. 300 stycken, till ca. 1700 stycken, ville ICANN införa ett program för varumärkesägare. TMCH skapades därför för att främja varumärkesinnehavares rättigheter.

 

Hur fungerar det?

Varumärkesägare som önskar skickar in uppgifter om registrerade varumärke till TMCH. Vi rekommenderar att du tittar på denna film för bra information: Youtube.

 

Vad är fördelarna med TMCH?

Det finns i huvudsak två.

1. Du får förtur att registrera ditt varumärke (exempelvis ”Dotkeeper”) under de nya toppdomänerna/ ändelserna. När varje ny toppdomän introduceras, har Dotkeeper möjlighet att ta ställning beträffande registrering av ändelsen. Avstår Dotkeeper kan vem som helst genomföra registreringen, enligt ”först till kvarn” principen. Samtidigt gäller också att den part som registrerar domänen, innan de slutför sin registrering, kommer att få en notis om att ”Dotkeper” är ett beviljat varumärke i TMCH, och att det därför kan komma juridiska följder om registreringen fullföljs.

2. Du blir underrättad om någon utomstående genomför en registrering som matchar ditt varumärke. D.v.s. om Dotkeeper skulle avstå registrering av www.Dotkeeper.shop, och någon annan då genomför registreringen, får Dotkeeper en notis om detta.

 

Vad gäller om någon registrerar ”din domän”?

Som vi tidigare bloggat om finns det möjligheter att som varumärkesinnehavare hävda sin rätt till ett domännamn innehållandes varumärket via en tvistelösning. Läs gärna vårt blogginlägg här.

Just för de nya toppdomänerna finns det ett nytt och enklare sätt att anmäla sig till tvistelösning, läs mer här: UDRP vs. URSS

 

Vad kostar det att anmäla sig till TMCH?

Beroende på ombud du vänder dig till, men räkna med ca 10 TKR per varumärke och ansökan.

 

Vad behövs?

Ett registrerat varumärke.

 

Vad är Dotkeepers tips?

Att ta ett aktivt beslut! Vilka inregistrerade varumärken har ni?
Vilka är relevanta att få förstatjing på under de nya toppdomänerna? Vilka toppdomäner ska släppas som kan innebära möjligheter, men också hot, mot er verksamhet? En grundlig nulägesanalys samt ett beslut kring TMCH är ett nödvändigt göromål för varumärkesägare.

 

Varför ska jag anmäla mig nu?

Beroende på vad din nulägesanalys leder fram till. De nya toppdomänerna lanseras löpande sedan 2013 och totalt har ca 700 av nästan 1400 släppts. Dryga hälften kvarstår alltså möjlighet att få förtur för, och kanske är de toppdomäner du identifierat som viktiga att ha koll på inte släppta ännu.

 


 

Bra att veta kan också vara att vissa toppdomäner inte kommer tillåta att utomstående registrerar domännamn överhuvudtaget, liksom vissa toppdomäner ska uppfyllas specifika kriterier för att få registreras (t.ex. geografisk placering av verksamhet).

 


 

Vill du veta mer om TMCH? Vill du ha hjälp med kartläggning av vilka nya toppdomäner ni behöver ha koll på? Eller vill du ha hjälp med din ansökan? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!