Dotkeeper introducerar Multi Year SSL

Med anledning av de nya reglerna för SSL Certifikat, som innebär att SSL Certifikat numera ska förnyas årligen, lanserar vi på Dotkeeper en ny tjänst: Multi-Year SSL. Vår nya tjänst hjälper dig som kund att öka säkerheten och spara tid, samtidigt som ni får möjlighet att köpa in kvalitativa certifikat, kostnadseffektivt.

Varför behövs tjänsten?

Eftersom SSL Certifikat genomgår en gedigen validering vid varje förnyelse, och därefter måste implementeras på nytt varje år, innebär de nya reglerna ökat ansvar för webbplatsägare att säkerställa att certifikaten förnyas i tid. I de fall certifikat missas att förnyas, möts webbplatsbesökare av meddelande om att sidan inte är säker – något som givetvis inte alls är önskvärt, varken för er eller era kunder.

De nya kortare löptiderna ökar också administration och risk för tekniska fallgropar vid exempelvis implementering.

Vad innebär tjänsten?

För att underlätta för våra kunder erbjuder vi härmed Multi-Year SSL. Multi-Year SSL innebär att du som kund kan beställa SSL Certifikat i upp till 5 år. Vi på Dotkeeper övervakar och sköter de årliga förnyelserna åt er, enligt avtalad period och enligt gällande regelverk. Ni behöver därmed inte oroa er för att missa något. Vi finns självklart även tillgängliga för service och support för att säkerställa implementeringen och om ni skulle behöva oss. Vi erbjuder också samlingsfakturering.

Fördelarna för dig som kund är flera. Framförallt förbättrad säkerhet och minskad administration. Du säkerställer också att ni använder kvalitativa SSL Certifikat, utfärdade av seriösa certifikatsutgivare. Dessutom kan ni köpa in certifikaten mer kostnadseffektivt, eftersom prislappen per år rabatteras ju längre tidsperiod ni beställer.

Intresserad av att veta mer? Prata med din Client Manager eller kontakta oss på hej@dotkeeper.com, så hjälper vi dig.