Domänstrategi – Öka värde på ditt bolag med rätt domännamn

Har ni en uppdaterad och dokumenterad strategi för era domännamn? Har ni säkerställt ett så bra skydd som möjligt för ert varumärke digitalt?

Genom att proaktivt skydda rätt domäner minimerar ni riskerna för att bli utsatta för bedrägerier eller intrång som kan skada eller urvattna ert varumärke.

Varje domän i din portfölj ska tillföra värde, genom att driva trafik eller skydda varumärket.

För att inte sitta på onödiga domäner som inte tillför något, kan man göra en kartläggning av sitt domäninnehav. Detta görs bäst med utgångspunkt i var du står idag, men också vart du är på väg. Finns det domäner som kan sägas upp, saknas det affärskritiska namn som är viktiga för verksamheten på längre sikt, som dessutom är upptagna? Kan dessa i så fall förvärvas?

Dessa frågor hjälper er att skapa en tydlig strategi kring vilka domännamn som bör behållas, köpas eller registreras, samt i vilket skede. Låt inte någon annan komma över ditt digitala varumärke, det kan bli mycket kostsamt.

En ogenomtänkt domänstrategi kan till och med ses som en riskfaktor av potentiella investerare. Använd dig därför av en partner som kan och förstår marknaden, samt lär känna er verksamhet och era behov.

Redo för expansion?

Är ni ett bolag som verkar på den svenska marknaden, men har planer på att expandera och gå internationellt? Ha då en strategi på plats redan innan ni går ut med era expansionsplaner externt, för att se till att ingen annan registrerar ert namn i illvilliga syften.

Om du vill verka internationellt från början är en .com-adress att föredra. Se därför till att kolla upp om ert varumärkesnamn finns ledigt som en .com-domän innan ni går vidare. Om det är upptaget – överväg att köpa ”tillbaka” det via en förvärvsprocess. Utöver en .com-domän och ccTLD:er på relevanta marknader, bör du kartlägg dina behov av fler domännamn, till exempel för specifika varumärken eller produktnamn som har eller ska lanseras.

Utöver det bör du fokusera på de marknader där ni befinner er eller vill in på i framtiden. Här är det viktigt att tänka långsiktigt. Undersök möjligheten till landsdomäner på marknaderna. Se till att ha de lokala domänerna på plats innan du expanderar. Vilken domän du använder när du riktar dig mot lokala marknader kan påverka hur din webbplats presterar.

Vem står som juridisk ägare på era domännamn?

Att rätt ägare står på era domännamn är en kritisk aspekt i er strategi – Det är ganska vanligt att domänen registrerats av till exempel en person på IT-avdelningen som har använt sina egna kontaktuppgifter och som kanske nu har slutat på sitt jobb. Alternativt står en webbyrå eller distributör som juridisk ägare. Skulle något hända är det denna person som står som ägare, och som har rätten till namnet. För att minimera risker kopplade till äganderätt av era domäner, skriv ALLTID ert företag som ägare på era domäner. Det är alltså av stor vikt att ha avpersonifierade ägaruppgifter och inboxar med delat ansvar. Så att inget faller mellan stolarna.

Att ha domänkoll innebär att man skapar rätt förutsättningar för tillväxt samtidigt som man skyddar sitt varumärke, undviker onödiga kostnader och administrativ belastning.

Bevakning

Utöver att ha en tydlig strategi över vilka namn man bör äga för att skapa maximalt värde med sin portfölj, är domänbevakning ett av de mest kostnadseffektiva komplementen. När du skapat en domänportfölj som gynnar era affärsmål och skyddar intressen så bör du bevaka allt utanför din portfölj.

Du bevakar då hur ditt namn används och kan ta action vid eventuella intrång direkt, innan för stor skada är gjord. Det är ett bra sätt att motverka digitala brottslighet såsom e-postbedrägerier och phishing.

En domänstrategi bör samsynkas med er företagsstrategi, marknadsplan och affär. Detta för att ert domäninnehav ska spegla den resa ni gör med hela bolaget.

Är du intresserad av att ta fram en strategi, så hjälper vi gärna till.

I vår Strategi-tjänst ingår 5 steg:

Steg 1: Kartläggning av nuläge.
Steg 2: Workshop (2 h) där alla parter som bör vara involverade från er sida deltar. Ofta är detta representanter från till exempel Marknad, IT och Legal.
Steg 3: Strategi arbetas fram baserat på steg 1 och 2.
Steg 4: Genomgång och eventuell justering av Strategi
Steg 5: Löpande uppdateringar av Strategi – bör ske minst årligen.