Din digitala känneteckensstrategi – det här är det viktigaste att tänka på

Företags närvaro på internet blir allt viktigare. Enligt statistik från IIS, Internetstiftelsen i Sverige, använder vi svenskar internet i genomsnitt 25 timmar i veckan. De unga svenskarna (16-25 år) använder internet i genomsnitt 40 timmar i veckan. 90% av internetanvändarna har någon gång köpt något på internet. Hur företaget uppfattas på internet har alltså stor betydelse för kunder, konsumenter och konkurrenter.

Eftersom internet skiljer sig mot den fysiska världen behöver man identifiera de särskilda förutsättningarna i den digitala världen. Den digitala känneteckensstrategin bör vara en lika naturlig del i känneteckensstrategin som brandingen och den ”vanliga” varumärkesstrategin. Att förstå hur förutsättningarna på internet påverkar företagens känneteckenstillgångar är direkt avgörande hur nuvarande och potentiella kunder kommer uppfatta företaget, produkterna och tjänsterna.

Kärnan i en hållbar digital känneteckensstrategi är det registrerade varumärket, runt vilket de övriga digitala kännetecknen kretsar kring. Det registrerade varumärket är nyckeln för att kunna kontrollera de relevanta digitala kännetecknen, t.ex. domännamn och hashtags. Det traditionella varumärket utgör grunden i den digitala känneteckensstrategin.

De digitala kännetecknen; domännamn, hashtags, metataggar och betalda sökord är reglerade genom avtal och användarvillkor som korrelerar med den traditionella immaterialrättsliga lagstiftningen. Det registrerade varumärket fungerar som ett allroundverktyg. Det kan ge bättre rätt till domännamn och därmed ge förutsättningar att bli hittad av den digitala trafiken, ge ett bra skydd för användning av hashtag i sociala medier och prioriterade sökträffar i söktjänster. Ett registrerat varumärke är trubbigt när det behövs, samtidigt som det kan vara sylvasst när omständigheterna så kräver.

Den marknadsmässiga strategin går hand i hand med den legala. Den digitala känneteckensstrategin ska vara en integrerad del och det är viktigt att varumärke, domännamn och övriga digitala kännetecken tillsammans utgör en helhet. Den digitala världen ökar i betydelse. Den digitala världen styrs av sina egna förutsättningar och Awapatent och Dotkeeper hjälper dig att tackla de utmaningarna du står inför.

Detta är ett gästinlägg i samarbete med Awapatent, skrivet av Viktor Johansson som är jurist på Awapatents kontor i Lund. Viktor är särskilt inriktad på immaterialrätten på internet och i digitala miljöer. Sedan hösten 2016 har Dotkeeper och Awapatent ett samarbete som går att läsa mer om här