• Meny
  • Välj språk

Förbättra öppningsgrad, varumärkeskännedom och köpbeteende genom att visa logotype i email med BIMI/VMC.

Hur företag använder epost som kanal utvecklas också. Ett steg i strävan att fortsatta vara relevant som kommunikationsmedel, är lanseringen av BIMI och VMC. BIMI, som står för Brand Indicators for Message Identification, är en ny standard som möjliggör för företag att visa sin logotype tillsammans med email de skickar ut – utan att mottagaren…

Företag beskriver fördelarna med att uppgradera sitt domännamn

Några exempel 2022: RemoteOK.io -> RemoteOk.com ($102.000) När jobbannons-tjänsten för distansarbetare, RemoteOk, valde att köpa motsvarande dotcom-address och byta från den .io-ändelse de använde, så stack resultat och siffror snabbt iväg i en uppåtgående kurva. Antalet besökare till deras webb tiofaldigades på kort tid efter domänbytet. Jag tror att vi två månader senare kan konstatera…