• Meny
  • Välj språk

Den nyligen släppta McAfee Threat Report visar att phishing fortfarande är en av de vanligaste strategierna för cyberkriminella.

Under de senaste veckorna har vi också sett en kritisk sårbarhet i Windows, som gör det möjligt för hackare att ta full kontroll över datorer och servrar. Vi har också sett en storskalig pågående attack mot det amerikanska teknikföretaget Kaseya. Nätverkshanterings- och fjärrstyrningsprogrammet som utvecklats av företaget blev påverkat och berörde cirka 60 av deras…

Försvåra för intrångsgörare med CAA records

Vad är CAA (Certificate Authority Authorization)?  CAA (Certificate Authority Authorization) DNS record låter domännamnsinnehavare ange en eller flera certifikatutfärdare (CAs) som är auktoriserade att utfärda SSL certifikat för den specifika domänen. Detta innebär att man begränsar vilka certifikatutfärdare som kan användas genom att ”påtvinga” efterlevnad av Certifikat Policy. Enligt branschstandard, måste samtliga CAs kontrollera CAA-poster…