Svenska English Dansk
  • Meny
  • Välj språk

Försvåra för intrångsgörare med CAA records

Vad är CAA (Certificate Authority Authorization)?  CAA (Certificate Authority Authorization) DNS record låter domännamnsinnehavare ange en eller flera certifikatutfärdare (CAs) som är auktoriserade att utfärda SSL certifikat för den specifika domänen. Detta innebär att man begränsar vilka certifikatutfärdare som kan användas genom att ”påtvinga” efterlevnad av Certifikat Policy. Enligt branschstandard, måste samtliga CAs kontrollera CAA-poster…

Regeländring för .au

Kravet gäller eget juridiskt varumärke, vilket måste vara registrerat i Australien. Tidigare har reglerna inneburit att domännamnet och varumärket skulle ha en relation som var “closely and substantially connected”, men detta ändras nu och istället krävs “exact match”. Exempel från registryt: Med varumärket “A Pretty Horse Carousels” kan man ha: aprettyhorsecarousels.com.au prettyhorsecarousels.net.au Men inte: phc.com.au…

Ser du dina domännamn som immateriella tillgångar? Grattis!

Skillnader mellan domännamn och annan IP Det finns flera skillnader mellan domännamn och annan immateriell egendom. Först och främst skiljer sig själva registreringsförfarandet åt. Domännamn registreras oftast enligt först-till-kvarn-principen, genom ett kommersiellt avtal mellan domänens ägare (registrant) och organisationen som driver och administrerar toppdomänen (registryt). I motsats till att registrera varumärke eller patent hos en…