Ett år av förändring

2017 har för mig personligen varit det mest spännande och samtidigt utmanande året jag hitintills upplevt i mitt liv. Dotkeeper har avancerat och flyttat fram positionerna »