Barn och cancer hör inte ihop!

Varje år drabbas ca 300 barn och ungdomar av cancer, en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn och ungdomar i åldrarna 1-14 år. Men med hjälp av den forskning som idag finns tillgänglig överlever enligt barncancerfonden ca 85 procent av alla som drabbas av barncancer. Men det räcker inte. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Varje år finansieras ett par hundra forskningsprojekt som försöker hitta nya och bättre metoder som kan lindra och bota barncancer.

Barncancerfonden arbetar inte bara för att bekämpa barncancer, utan en annan viktig uppgift är att se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver. Fondens uppdrag är att göra allt de kan, för att på sikt en gång för alla utrota barncancer.

Vi på Dotkeeper vill självklart vara med och göra vad vi kan för att hjälpa till. Därför har vi i år valt att skänka 25 000 kr till Barncancerfonden.

Slutligen vill vi på Dotkeeper också önska alla kunder, samarbetspartners, och vänner en god jul och gott nytt år! Och hoppas att ni ser framemot det nya året lika mycket som vi!

Läs mer om barncancerfonden här!

 

Källor:

https://www.barncancerfonden.se/