Domänhantering – A Best Practice guide!

Har ni en strategi för vilka domännamn ert företag ska ha? Matchar denna strategi er verksamhet och ert juridiska varumärkesskydd? Vilka pusselbitar måste stämma för att det ska bli lönsamt, samtidigt som ni ska kunna känna er trygga?

Domännamn är idag viktiga tillgångar som möjliggör kommunikation och är mycket affärskritiska, samtidigt som de skyddar varumärken digitalt. Eftersom statistiken för digitala intrång och bedrägerier ökar, blir frågan kring hur ni säkerställer att era namn skyddas online allt mer aktuell.

En bra start är att säkerställa vilka domännamn företaget äger. Kategorisera och prioritera era lydelser/domännamn och ställa frågan ”Vilka är verkligen viktiga för oss?”. Om domänerna ligger utspridda behöver de fångas upp och samlas in under en organiserad hantering.

Det är viktigt att förstå att domännamn är tillgångar, inte kostnader!

Då kanske ni undrar vilka domäner ni ska registrera? Detta varierar från företag till företag, men fokusera främst på att registrera domännamn på de geografiska marknader som ni är verksamma på idag, eller som ingår i planen för framtiden. Se även till att registrera de mest vanliga toppdomänerna, som till exempel .com, .net, .org. (i Sverige även .nu).

Två andra tips är också följande:

 

Viktigt att tänka på utifrån ett strategiskt perspektiv

Använd era domäner! Se till att era domäner pekar till en lämplig sida på er webbplats. Detta säkerställer att varje domän är lönsam och fungerar som en vägvisare till den plats dit ni vill att kunden ska hitta.

Det som är viktigt här är att ägaruppgifterna som är knutna till domänen ska avspegla uppgifterna i bolagsbeviset, samt stämma överens med varumärkesregistret. Det är en vanlig fallgrop i domänhanteringen att inte hålla dessa aktuella, vilket tyvärr kan leda till att domännamn avregistreras.

Viktigt att tänka på ur ett bevakningsperspektiv

Komplettera era domänregistreringar med domänbevakning!
Med domänbevakning kan ni löpande bevaka domänregistreringar med era namn och lydelser, för att tidigt fånga upp registreringar som kan göras med onda avsikter. Domännamnsbevakning är ett väldigt kostnadseffektivt sätt som hjälper er att kontrollera hur varumärket används online.

Viktigt att tänka på ur ett säkerhetsperspektiv

Säkerställ att domänerna har en solid teknisk uppsättning som motsvarar era behov, exempelvis genom att ha skydd mot överbelastning/ DDoS-attacker via en bra och modern namnserveruppsättning. Idag är Anycast att rekommendera. Med Anycast svarar servrar parallellt mot uppslagningar. Ofta är dessa utspridda över olika kontinenter i världen för högsta säkerhet. Den server som är närmast uppslagningen svarar, vilket även kan påverka laddningstider.

 

Detta är bara ett axplock av allt ni bör tänka på kopplat till en smart domänhantering. För att få en helhetsbild av hur ni på bästa sätt kan skydda och proaktivt jobba med era domännamn bör ni ladda ner vår fullständiga guide: Domain Managment – A best practice guide!